กลับ

หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน (ประจำที่มุกดาหาร)

บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
23/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
23/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบวางแผนและบันทึกรายการบัญชี ให้ตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นที่ยอมรับด้านภาษี รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิ BOI
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทำจ่ายพร้อมบันทึกรายการในระบบบัญชี จัดทำบัญชีต้นทุน,สินค้าคงเหลือ
 • จัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร และการควบคุมงบประมาณ
 • ตรวจสอบเอกสารขายสินค้าพร้อมบันทึกรายการในระบบบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายและยื่น ภ.พ.30
 • ตรวจสอบเอกสารหัก ณ ที่ จ่ายพร้อมยืน ภงด.3/53
 • จัดทำบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ออกรายงงานเบื้องต้น เช่น สต๊อกการ์ด แยกประเภท รายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายตัว เป็นต้น
 • ออกเอกสารใบลดหนี้ / เพิ่มหนี้
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน
 • การตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้ทางบัญชีและภาษีอากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชีฃ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีทัศนะคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีการกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
Welfares
Bonus
Uniform
Social Fund
Provident Fund
Marriage Gifts
Funeral Support
Sport day Gift
Staff Party
New Year Gift
Chinese New Year Gift


สวัสดิการ
- Chinese New Year Gift
- New Year Gift
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- มีที่พักให้
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Nteq Polymer Co., Ltd. is a BOI promoted Joint Venture between Michelin and Experience Natural Rubber Producer combine experience of 150 years and is ISO9001:2008, ISO14001:2015, TLS8001:2010 Certified.
The Factory which uses the state of the art technology and is located on 1600 rais including rubber plantation area in Mukdahan, Thailand bordering Savannaket,Laos.
As we expand we are seeking talented and dynamic persons to join us in the journey towards Sustainability through advance technology and innovative Eco-friendly material.
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
ที่อยู่
319 Moo 16 T.Kham Pa Lai, A.Mueang, Mukdahan 49000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณมะลิวรรณ
โทรศัพท์
042-699-439,098-585-4454 Fax 042-699-377
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
หัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ (ประจำที่มุกดาหาร)
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
Trade Finance (ประจำที่มุกดาหาร)
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
Accounting & Finance Manager (ประจำมุกดาหาร)
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
มุกดาหาร
60,000 - 130,000 บาท/เดือน
Tag:
หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานการเงินและการบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานภ.พ.36, หางานบริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด