กลับ

หัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ (ประจำที่มุกดาหาร)

บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
23/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
23/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-HRM (Management) : งานด้าน กฏระเบียบ ดูแลสวัสดิการพนักงาน สรรหาคน ออกแบบและพาทำ JS, JD การฝึกอบรมให้สอดคล้องตามกฎหมาย
-GA (Admin) : งานธุรการทั่วไปดูแลอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ในโรงงาน 5 ส ดูแลแม่บ้าน ดูแลโรงอาหาร ดูแลรถจัดคิวรถ แจ้งนำรถเข้าศูนย์ ดูแลอาหารพนักงานตามสวัสดิการบริษัทฯ กำหนดดูแล Stock อุปกรณ์สิ้นเปลือง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับพอใช้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ใฝ่รู้ กระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเข้ากะ หรือล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานสภาวะแวดล้อมตามที่โรงงานกำหนด หรือในสภาวะกดดันได้
 • มีทัศนะคติเชิงบวก และมีภาวะผู้นำ
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมเงินเดือน Bplus หรือโปรแกรมอื่นๆ
 • เข้าใจในระบบนำส่งประกันสังคม, นำส่ง
 • มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี


สวัสดิการ

1. Bonus

2. Uniform

3. Social Fund

4. Provident Fund

5. Marriage Gifts

6. Funeral Support

7. Sport day Gift

8. Staff Party

9. New Year Gift

10. Chinese New Year Giftสวัสดิการ
- Chinese New Year Gift
- New Year Gift
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- มีที่พักให้
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Nteq Polymer Co., Ltd. is a BOI promoted Joint Venture between Michelin and Experience Natural Rubber Producer combine experience of 150 years and is ISO9001:2008, ISO14001:2015, TLS8001:2010 Certified.
The Factory which uses the state of the art technology and is located on 1600 rais including rubber plantation area in Mukdahan, Thailand bordering Savannaket,Laos.
As we expand we are seeking talented and dynamic persons to join us in the journey towards Sustainability through advance technology and innovative Eco-friendly material.
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
ที่อยู่
319 Moo 16 T.Kham Pa Lai, A.Mueang, Mukdahan 49000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณมะลิวรรณ
โทรศัพท์
042-699-439,098-585-4454 Fax 042-699-377
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
Trade Finance (ประจำที่มุกดาหาร)
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน (ประจำที่มุกดาหาร)
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
Accounting & Finance Manager (ประจำมุกดาหาร)
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
มุกดาหาร
60,000 - 130,000 บาท/เดือน