กลับ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
22/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
22/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
4 - 5 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมคุณภาพการทดสอบ ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อม โดยใช้ข้อมูลจาการทดสอบแต่ละรายการ
2. ทบทวนรายงานผลการทดสอบประจําวัน
3. ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต : วัตถุดิบในกระบวนการผลิตทีส่งไปยังขั้นตอนต่อไปมีคุณภาพตามค่าที่กําหนด โดยมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการทดสอบ / ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบแต่ละรายการ / จัดทํารายงานผลการทดสอบประจําวัน
4. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป : ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการทดสอบ / ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบแต่ละรายการ
5. ทดสอบมีความแม่นยําและถูกต้อง โดยมีหน้าที่ควบคุมการทดสอบ
6. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000, ISO 14000 และอืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เคมี, อุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์และเข้าในระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 14000 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-5 ปีสวัสดิการ
- OT
- กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์พร้อมเงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษา (สำหรับบุตรพนักงานประจำ)
- บ้านพัก (ฟรีสำหรับพนักงานประจำ)
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่
- รถบริการสำหรับพนักงานในกรณีเจ็บป่วย
- รถรับส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน)
- ลาบวช
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 1.5 – 4 ขวบ (บุตรพนักงานเรียนฟรี)
- สนามกีฬา
- ห้องพยาบาลบริการกรณีเจ็บป่วย
- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแผนการอบรม
- อาหารเช้า – กลางวัน – เย็น สำหรับพนักงานรายเดือน(ฟรี)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
เป็นบริษัทที่เน้นพนักงานและชุมชนน่าอยู่และประทับใจและอยาดกลับไป
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
20/06/2022
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มเคไอ ก่อตั้งโดยตระกูล เสถียรถิระกุล ถือกำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีพ.ศ.2508 โดยได้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล
แห่งแรกของกลุ่มขึ้นที่จังหวัดชลบุรี 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ทางกลุ่มได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดชลบุรีมาที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาและในปี พ.ศ.
2546 บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โรงงานน้ำตาลแห่งที่สองของกลุ่มก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
     กว่า 40 ปีของการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO9000:2000 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระบบ ISO14001:2004 GMP HALAL และ มอก.18001  นอกจากนั้นบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร  เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อย  คุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดีได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน กลุ่มเคไอ มีบริษัทในเครือแยกเป็นสามพื้นที่มี ทั้งหมด 5 บริษัท คือ
1.บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท
บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ของ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
ด้วยกำลังการผลิตกว่า 28,000 ตันอ้อยต่อวัน พร้อมทั้งมีปริษัทในเครือ บ.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยใช้กากอ้อย เพื่อนำมาใช้ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 42 เมกกะวัตต์
ต่อชั่วโมง  และอีกสองบริษัท  ไอโอแก๊ซ และโรงปุ๋ย
2.บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 18,000 ตันอ้อยต่อวัน 
3.บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 995 ล้านบาท โดยตั้ง
อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่
246 หมู่ที่ 13 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์
044-551-600-9 Fax 044-551-604
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
Risk Management
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานการโรงแรม / รีสอร์ท / การท่องเที่ยว, หางานเครื่องดื่ม / อาหาร / ภัตตาคาร, หางานงานวิจัยและพัฒนา, หางานชีววิทยา, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานฟิสิกส์, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานอื่นๆ, หางานเคมี, หางานQc, หางานQuality Improvement, หางานตรวจสอบคุณภาพ, หางานประกันคุณภาพ, หางานวิทยาศาสตร์, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด