กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ลาดกระบัง, สะพานสูง, ลาดพร้าว, สวนหลวง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนงาน project พร้อมติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและตามงบประมาณ
- วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ และเปรียบเทียบแนวทางการลงทุนของแต่ละ project
- ทำการศึกษาคู่แข่ง วิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อยให้แก่ผู้บริหาร พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร
- ศึกษา ค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และเพื่อพัฒนาธุรกิจ และ project ใหม่ๆ (Feasibility)
- รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการลงทุนของธุรกิจ
- หาช่องทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัท
- ช่วยผู้บริหารพัฒนาระบบงาน และติดตามงานที่วางไว้


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน อย่างน้อย 3-5 ปี 

- มีทักษะด้านการบริหารงานโครงการ และด้านการนำเสนองาน และด้านFeasibility

- มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติบวก ประสานงานได้ดี สามารถรับแรงกดดันได้ 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน (ต้องมีผลสอบ TOEICมากกว่า  550 ขึ้น มีเงินพิเศษค่าภาษาเพิ่ม) 

- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมายสวัสดิการ
- Education allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
กฎหมาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
กฎหมาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บริษัทดี เอาใจใส่คุรภาพชีวิตของพนักงาน
เป็นบริษัทที่ดีมาก เอาใจใส่พนักงาน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21/07/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
21/07/2021
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

JORAKAY; one of the leading corporations in Thailand and CLMV region for construction supplies with highly trusted brands – JORAKAY, CHALAWAN, and GATOR – as well as being the exclusive distributor for RUBI; is moving forward to its 3rd decade with stable and sustainable growth based on the philosophy of “Family”.


Our identity, “JORAKAY” (aka CROCODILE in Thai) is not only just a registered commercial brand, but it also symbolizes 2 major concepts; 
1. A sense of responsibility and caring for family, a key trait of crocodile, which guides the way we work and interact with all of our stakeholders both domestic and abroad.
2. An image of fighter which lives a long life as it can adapt and survive amidst ever changing environment. This concept is well incorporated into our business practices and products we develop.


Derived from the corporate’s philosophy; we nurture the harmony of multi-generational family members with modern and dynamic work environment so as to combine accumulated knowledge from the experienced ones with fresh ideas from the new-waves together, allowing everyone to keep learning from each other and maximize their creativity and innovativeness. In addition, with our open-for-discussion culture, any and every family member always have an opportunity to challenge one’s self with a self-initiated project and learn from trial-and-error in order to grow together with the “Family”.


As part of our family’s happiness and growth, we are looking forwards to welcoming people whose quality matches JORAKAY DNA: ( https://www.jorakay.co.th/ebook/Jorakay%20DNA/ ) to join our family.


 JORAKAY; one of the leading corporations in Thailand and CLMV region for construction supplies with highly trusted brands – JORAKAY, CHALAWAN, and GATOR – as well as being the exclusive distributor for RUBI; is moving forward to its 3rd decade with stable and sustainable growth based on the philosophy of “Family”.
Our identity, “JORAKAY” (aka CROCODILE in Thai) is not only just a registered commercial brand, but it also symbolizes 2 major concepts;
1. A sense of responsibility and caring for family, a key trait of crocodile, which guides the way we work and interact with all of our stakeholders both domestic and abroad.
2. An image of fighter which lives a long life as it can adapt and survive amidst ever changing environment. This concept is well incorporated into our business practices and products we develop.
Derived from the corporate’s philosophy; we nurture the harmony of multi-generational family members with modern and dynamic work environment so as to combine accumulated knowledge from the experienced ones with fresh ideas from the new-waves together, allowing everyone to keep learning from each other and maximize their creativity and innovativeness. In addition, with our open-for-discussion culture, any and every family member always have an opportunity to challenge one’s self with a self-initiated project and learn from trial-and-error in order to grow together with the “Family”.
As part of our family’s happiness and growth, we are looking forwards to welcoming people whose quality matches JORAKAY DNA: ( https://www.jorakay.co.th/ebook/Jorakay%20DNA/ ) to join our family.บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
10 Krungthep Kreetha Road, Thapchang,Saphansung, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอังคณา
โทรศัพท์
0-2720-1000, 065-728-8826
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Data Engineer
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กทม. (สะพานสูง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พนักงานฝ่ายขายโครงการ
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ตามโครงสร้างของบริษัท + Commission
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิศวกรเทคนิค (กลุ่มธุรกิจสี)
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
System Analyst, (ประจำโรงงานสระบุรี)
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สระบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานเศรษฐศาสตร์, หางานAsset Allocation, หางานCash Flow, หางานFund, หางานIc Complex, หางานIc Complex 1, หางานInvest, หางานInvestment, หางานจัดสรรเงินทุน, หางานจัดสรรเงินลงทุน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์การลงทุน, หางานแนะนำการลงทุน, หางานบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด