กลับ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ
26/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจบริการ
26/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
2. จัดทำสัญญาการให้บริการ
3. วางแผนในการให้บริการและดูแลลูกค้า
4. ตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนการอนุมัติ

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี การจัดการ , การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าอย่างน้อย 3 - 5 ปี
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
4. สามารถใช้ MS Office ได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
- โบนัสประจำปี

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
BWG ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด  และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
488 Soi Ladprao 130 (Mahatthai 2), Ladprao Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์
0-2012-7888 Fax 0-2012-7889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วิศวกรโยธา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วิศกรเครื่องกล
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
15,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วิศวกรไฟฟ้า (อยุธยา)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
สามารถเจรจาต่อรองได้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google
หางานตามพื้นที่ที่ถูกค้นหาบ่อย