กลับ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, เครื่องจักร, การผลิต
24/02/2024
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, เครื่องจักร, การผลิต
24/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1.วางแผนงานอย่างน้อย 6 เดือนและการนำไปปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และupdate ความคืบหน้าทุกเดือน

2.กำกับดูแล และบริหารจัดการระบบงานด้านวิศวกรรม ได้แก่

    2.1 งานซ่อมกรณีฉุกเฉิน

    2.2 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

    2.3.งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่

    2.4.งานควบคุมเครื่องฟรีสและกระบวนการฟรีสกุ้ง

    2.5.งานพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร-เครื่องมือทั่วไป

3.บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่ได้รับมอบหมายเช่น งบประมาณโครงการ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนควบคุมดูแล สนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆ นโยบาย และกฏข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯให้เป็นอย่างถูกต้อง

4.พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลัก และพัฒนาระบบการทำงานของหน่วย การให้บริหารของทีมงานให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานการผลิตต่างๆ และตามพันธกิจองค์กรด้านต่างๆ 

5.พัฒนาความรู้&ทักษะแก่ทีมงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมพฤติกรรมให้สอดคล้องกับDNAของสำนักคุณสมบัติ

 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การควบคุมดูแลงาน Maintainnace ในโรงงานอุตสาหกรรมมาแล้ว 5 - 10 ปี

   (หากมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีทักษะการวางแผนและประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ การเขียนแผนงาน-แผนโครงการ และการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ

4. มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น งานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การติดตั้งเครื่อง มีความรู้เครื่องกล และไฟฟ้าใน

    ระดับมืออาชีพ(ให้คำปรึกษาและปฏิบัติได้จริง)

5. มีการบริหารจัดการพื้นฐาน เช่น การจัดการคน จัดการทรัพยากร, กระบวนการผลิต การจัดทำต้นทุนต่างๆ และการประสานงาน

    เข้าใจระบบคุณภาพต่างๆของบริษัทฯที่ประกาศใช้ และตลอดจนข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. มีเทคนิคการวัดและประเมินผลความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การดำเนินงาน รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้จริง

7. มีทักษะการบริหารจัดการตนเองและการบริหารเวลา

8. สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและทีมงานเพื่อปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไข

9. สามารถมีการจัดลำดับความสำคัญของงาน,การประสานงาน,การจัดสรรงาน และการตัดสินใจ

10. มีทักษะการสื่อสารที่ดี  เป็นผู้ฟัง, และสามารถเป็นโค้ชให้กับทีมงานได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ IPD / OPD
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.8
4.6
2.6
4.1
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด(MRG) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นับเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มรักชัยซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในธุรกิจอาหารทะเลมากว่า 20 ปี ด้วยปรัชญาของบริษัทที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกกุ้งคุณภาพเยี่ยมไปยังตลาดทั่วโลก MRG เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทย 100% เราผลิตกุ้งคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื่นๆ และส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และจีน บริษัทว่าจ้างพนักงานที่

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
2.5
5.0
สังคมดี มีความสุขกับงาน
อยากแนะนำผู้ที่เริ่มงานใหม่ได้มาลองทำ ที่นี่ให้อิสระทางความคิด และได้พัฒนางานได้จริง ยอมรับความคิดเห็นมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนต่ำ
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนต่ำ
14/06/2021
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

               Marine Gold Products Ltd. (MRG) was established in November 2000, located at 57/37 Mu 4 Ekkachai Road, Kokkham, Mueang, Samut Sakhon. MRG is a strategic expansion of Ruxchai Group, who has been a significant player in the seafood business for more than 20 years. With the company philosophy to always “ Be Better” we strive to be the leading manufacturer and exporter of premium shrimps delicacies to markets around the world.

                  MRG is a 100% Thai ownership company with 210 millions Baht registered capital (approx.6.7 millions USD). MRG manufactures quality shrimps and other seafood products and exports to many countries around the world, namely, the United States of America, Canada, Japan, Korea, Taiwan and China. Website : http://www.mrgshrimp.com

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่
57/37 Moo 4, Ekkachai Road, Khok Kham, Mueang Samut Sakhon ,Samut Sakhon Province 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนิภาพร
โทรศัพท์
081-8578289 Fax 034-834-487
เว็ปไซต์
แบ่งปัน