กลับ

หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
การผลิต
22/11/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
22/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 20 ปี
กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานแรงงานสัมพันธ์
• ดูแลงานด้านกิจกรรมและการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องพนักงาน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท เช่น กีฬาสี เลี้ยงสังสรรค์ ศึกษาดูงาน เป็นต้น
• รวบรวมและติดตามข้อเสนอแนะ ข้อแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านแรงงาน
• สื่อสาร เสนอแนะ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานด้านแรงงาน
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความสัมพันธ์พนักงานและระเบียบวินัย รวมถึงการสอบสวนลงโทษ
• ดำเนินโครงการ และส่งเสริมการรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข
• ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงาน
งานธุรการ
• บริหารทีมงานธุรการ แม่บ้าน และคนสวน
• บริหารงานด้านอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ โรงอาหารให้พร้อมในการใช้งาน
• บริหารงานธุรการชุดยูนิฟอร์ม ล็อคเกอร์ รถรับ-ส่ง
• บริหารการเบิกวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ
• บริหารงานด้าน ประกันภัยทรัพย์สิน งานทะเบียนยานยนต์
• งานเอกสารเข้าต่างๆ จดหมายทั้งภายใน และภายนอก
• ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น


คุณสมบัติ
• เพศชาย หรือหญิง อายุ 40-45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านกฎหมาย จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีความรับผิดชอบสูง, มีภาวะความเป็นผู้นำ
• มีมนุยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ มีทักษะการประสานงานในระดับดี
• มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เข้าใจงานบริการ
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (Open Office , Excel , Word , E-mail) ได้ดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
มั่นคง รายได้ดี
การทำงานบางส่วนงานซ้ำซ้อน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/09/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
24/09/2022
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
As the largest PCB manufacturing group in Thailand and Southeast Asia, we are well known for our top quality printed circuit boards that serve a variety of market segments. With our growing customers' needs, we are expanding our operations and are seeking people to join our new manufacturing plant. Eagerness, talent, drive and commitment - these are the characteristics that we look for. If you think you fit our profile, apply now
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
117 Moo 1, Hi-Tech Ind.Est., Asia Road, Tambol Banlain, Bangpa-In, Pranakornsriayuthaya 13160
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสมนึก
โทรศัพท์
035-351-812-26 Ext. 106, 179 Fax 035-351-811
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
Maintenance Supervisor
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
Purchasing Engineer
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC)
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
Account & Costing Manager
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
Maintenance Senior Supervisor
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
พระนครศรีอยุธยา, ซิมบับเว
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์