กลับ

ออกบูธขายซิมการ์ดกรุงเทพ (Direct Sales)

Advanced Info Service PLC. (BP2)
08/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
08/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานชั่วคราว, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
มัธยมศึกษา
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดจำหน่ายและ/หรือชักชวนลูกค้าให้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์รายเดือน
2. เสนอขายสินค้า และบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ , อินเตอร์เน็ต
3. ให้บริการ Upgrade 2G to 3G  , Mobile Number  Port   และ AIS Fibre
4. ติดตาม และให้บริการลูกค้าหลังการขาย
5. รวบรวมข้อมูลตลาด, การขายและคู่แข่งเพื่อส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. งานออกภาคสนาม ลงพื้นที่ต่างๆทั่วกทม.(มีรถรับ-ส่งสำหรับทำงาน)คุณสมบัติ

-เพศชาย-หญิง

-วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

-รักงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี

-มีทักษะการนำเสนอ และการขาย

-หากมีประสบการณ์งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้

-ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

Advanced Info Service PLC. (BP2)
Advanced Info Service PLC. (BP2)
เกี่ยวกับบริษัท
ตลอดระยะเวลา 31 ปีของเอไอเอสที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่งเอไอเอสได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย”

พันธกิจ

•    ส่งมอบบริการที่่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ
•    ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
•    เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระฉับกระเฉงให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวก
•    และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององค์กร
•    สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ที่อยู่
414 AIS Tower 1, 13th Floor, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
Advanced Info Service PLC. (BP2)
Accounting Officer/Senior
Advanced Info Service PLC. (BP2)
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 - 30,000 บาท/เดือน
Advanced Info Service PLC. (BP2)
พนักงานสนับสนุนการขาย (Field Activity)
Advanced Info Service PLC. (BP2)
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
Advanced Info Service PLC. (BP2)
พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดกรุงเทพ (Event Support))
Advanced Info Service PLC. (BP2)
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission