กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (สายไหม)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแบบเรียน รายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือเรียน เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน สื่อเทคโนโลยี และวัดประเมินผล
- จัดทำแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา
- ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การวัดและประเมินผล แนะแนว
- ติดตามและประเมินผลการเรยนของนักเรียนนักศึกษาในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เป็นต้น
- ติดตามการหยุดเรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
- เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
- ให้ความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
- งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
***มีความรู้ความสามารถด้านการทำอาหาร ขนม เบเกอรี่และกาแฟ
หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

-อายุ 26 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

-มีทักษะในการประสานงานและสื่อสาร

-มีใจรักและสนใจงานด้านการศึกษา

-ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

-มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ


สวัสดิการ
- กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.0
4.5
2.2
4.2
ฟังเสียงจากบริษัท

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE) คือ สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็นสถาบัน ที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2522 โรงเรียน "สยามบริหารธุรกิจ" (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE - SBAC) เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่ให้การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเน้

...
งาน หางาน สมัครงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.6
การศึกษา / การฝึกอบรม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
3.6
4.5
3.0
4.2
สร้างประสบการณ์และบุคลิกภาพที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
13/09/2019
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถานที่ศึกษาที่เปิดสอนระดับปวช.-ปวส.
ที่อยู่
เลขที่ 6/599 หมู่ที่ 5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
064-5864148,0-2972-6111
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน