กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
21/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ทั้งช่องทางที่เป็น Traditional-Media และ Digital Media
 • วางแผนสร้างงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (A&P) เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมเอกลักษณ์ของ Brand และ องค์กร
 • วางแผนการตลาด-งบประมาณ ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในแต่ละ Services
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในระบบ LP
 • ประสานงานสื่อประชาสัมพันธ์และงานทำจ่ายค่าโปรโมชั่น

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ด้าน Marketing
 • สามารถเรียนรู้งานได้ด้วยตนเอง (Self-learning) โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้งานใหม่ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานด้วยการริเริ่มด้วยตนเอง (Personal Initiative) 
 • สามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง (Work Independently) ภายใต้การบริหารเป้าหมายและเวลางาน (Manage Goals and Time)
 • สามารถบริหารจัดการประสานงาน แก้ไขปัญหา โดยร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้สามารถผลักดันให้เกิดผลของงานได้ตามเป้าหมาย
 • ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคล่องตัวในการเดินทางและเวลางาน

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.0
3.7
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่าย (CP ALL)ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( CP GROUP)ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการตลอดจนการจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชมการแสดงต่าง ๆ ภายใต้นโยบายที่ว่า “เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเป็นจุดให้บริการที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และจะเป็นจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน” โดยมุ่งมั่นสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยความสะดวก (Convenience)นวัตกรรมบริการ (Innovation)และความเชื่อถือไว้วางใ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
มีความท้าทายในการได้ฝึกการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน อบอุ่น อยู่ด้วยแล้วมีความสุข
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/04/2023
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ ผ่านจุดให้บริการ(Outlet – Payment Service Provider) โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการผู้ว่าจ้าง ช่องทางบริการ ด้วยการให้ความสะดวกพัฒนาการให้บริการ และสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจภายใต้วิสัยทัศน์  “เราให้บริการความสะดวกจ่าย  สบายรับกับทุกชุมชน”
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่
119 4-6 Floor, Soi Sathon 5, South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resouces Department
โทรศัพท์
0-2071-2267
เว็ปไซต์
แบ่งปัน