กลับ

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำภาคอีสาน (มีความรู้ผลิตภัณฑ์โมลาส, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยหมักชีวภาค))

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้, สินค้าอุปโภค/บริโภค, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
22/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เกษตรกรรม/ป่าไม้, สินค้าอุปโภค/บริโภค, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
22/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 9 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • ดูแลฐานลูกค้าเก่า สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น สร้างฐานลูกค้าใหม่ 
  • ประสานงานการขายเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการสร้างผลกำไรจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท


คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การสื่อสาร หรือ สาขาที่สามารถนำความรู้มาช่วยในงานขาย
  • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ในงานขายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร กับร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิภาพ ทัศนคติที่ดี เพื่อการบริการลูกค้า
  • สามารถขับรถได้ เพื่อเดินทางไปพบลูกค้าระหว่าง กรุงเทพ - ภาคอีสาน (อัตราส่วน 1 : 4 ต่อเดือน)


สวัสดิการคร่าวๆ

  • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
  • รถยนตร์ประจำตำแหน่ง รวมค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เพื่อการทำงาน


สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลากิจ
- ลาป่วย
- ลาพักร้อน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินโบนัสตามผลงาน


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/09/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/09/2022
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่อยู่
2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2794-1000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หัวหน้ากะคลังสินค้าและจัดส่ง (น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กาฬสินธุ์
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล (แหลมฉบัง, ชลบุรี)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ชลบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เจ้าหน้าที่วีแนส
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กาฬสินธุ์
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโลจิสติกส์
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กาฬสินธุ์
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นักบัญชี (มิตรภูเขียว)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ชัยภูมิ
สามารถเจรจาต่อรองได้