กลับ

เจ้าหน้าที่การตลาด(การขาย)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ธุรกิจบริการ
25/11/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ทรัพยากรบุคคล, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ธุรกิจบริการ
25/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
2.รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย
3.นำเสนอการบริการของบริษัทในเชิงที่ปรึกษา
4.หาข้อมูล เพื่อทำเสนอราคา
5.เซ็นสัญญา
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.คิด และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับการบริการบริการของบริษัทฯ
8.สร้างยอดรายได้ให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหด
9.สำรวจทิศทางการตลาด นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่
10.นำเสนอการบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ และเข้าพบลูกค้าตามความเหมาะสม
11.สำรวจข้อมูลคู่แข่ง และลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการตลาด
12.จัดทำใบเสนอราคา
13.จัดทำสัญญาจ้างระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
14.กำหนดมาตรฐานระบบงาน และแนวทางการบริการให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรหลังการขาย
15.ทำเอกสารภายในองค์ที่เกี่ยวข้องตามระบบงาน ISO ที่กำหนด

คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ  22- 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขี้สงสัยช่างถาม สืบค้น เป็นผู้ฟังที่ดี 
 • มีวินัยและความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • บุคลิกดีภาพดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ 
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี 
 • ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้มี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์หรือขับรถได้ (หากมีรถยนต์ หรือเคยเป็น Sale จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


สวัสดิการ
- รถรับ - ส่ง (สนญ.)
- เงินเดือน
- กองทุนบุตรเรียนดี (สนญ.)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สนญ.)
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี (สนญ.)
- ของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร และเจ็บป่วย (สนญ.)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าน้ำมันรถยนต์ (กรณีใช้รถส่วนตัวปฎิบัติงาน) สนญ.
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี (สนญ.)
- ค่าโทรศัพท์
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (สนญ.)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า 13 วัน (สนญ.)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 - 15 วัน (สนญ.)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) สนญ.
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส (สนญ.)
- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยเลี้ยงค้างคืน
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี (สนญ.)

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.0
2.5
3.8
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ และบริการ เราสร้างงานบริการที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบสนอง และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณและเป็นเสมือน หุ้นส่วนในธุรกิจ บริษัท ให้ความจริงใจ รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม จึงปรับปรุงการให้บริ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
 • 2
 • 3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
3.5
4.2
ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
12/05/2020
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทในเครือ สยามราชธานี จำกัด(มหาชน)
เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการ (Outsourcing Services) มากกว่า 40 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 440,000,000 บาท และกำลังดำเนินการจัดเข้าเป็นบริษัทมหาชน รายได้ต่อปีกว่า 1,000 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 9,000 คน ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีชื่อเสียงกว่า 500 รายทั่วประเทศ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักดังนี้
- ธุรกิจรถเช่า (SO WHEEL)
- ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและบริหารด้านบุคลากร (SO PEOPLE)
- ธุรกิจบริการและระบบการจัดการด้านข้อมูล (SO NEXT)
- ธุรกิจให้คำปรึกษาและระบบการจัดการด้านภูมิทัศน์ (SO GREEN)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
329 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
0-2363-9300 ต่อ 8103 หรือ 9203 Fax 0-2363-9378
เว็ปไซต์
แบ่งปัน