กลับ

เจ้าหน้าที่การตลาด / การตลาดอาวุโส

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 6 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สำรวจการตลาด (Marketing Survey) และวิเคราะห์ นำเสนอความเห็น และจัดทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

- จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงานที่วางไว้

- จัดทำเอกสารการขออนุมัติงานการตลาดต่าง ๆ เช่น เอกสารการจัดซื้อ, เอกสารการจัดจ้าง, เอกสารการจ่าย เป็นต้น รวมถึงประสานงานเพื่อดำเนินจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างได้อย่างราบรื่น

- ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา, โปสเตอร์, โบรชัวร์, บูทแสดงสินค้า, บูทประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- ประสานงานและทำงานร่วมกับ Advertising Agency และ Media Agency เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดและจัดหาสื่อในการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ

- ประสานงานกับ Sales Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดตามที่บริษัทวางแผนไว้

- ร่วมกับทีมงานในการคิดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ


คุณสมบัติ

การศึกษาและประสบการณ์

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานการตลาด/การขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความรู้และทักษะ

ความรู้ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ทักษะการเจรจาต่อรอง

ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ทักษะการนำเสนอ

ทักษะการประสานงาน

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะภาษาอังกฤษสวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Charn Issara Development Public Company Limited was established by Charn Issara group on December 1989 with a registered capital of 20 million baht to commerce with its first project of Charn Issara Tower II. The Company went public and became a listed property company in the Stock Exchange of Thailand (SET) on 16th December 2002 with a total paid registered capital of 600 million baht.

Charn Issara group has long been an initiator and a leader of many property developments for more than three decades. The Company also has keen experience in long term lease for office buildings, shopping centers, residential condominiums, single detached house projects, high end hotel business and property after sale services. The famous projects by Charn Issara Group are ISSARA COLLECTION SATHORN, BAAN SITAWAN, THE ISSARA LARDPRAO, BAAN THEW TALAY, BLU, SRIPANWA HOTEL, ETC.

Charn Issara’s main principle is to differentiate the innovated projects and deliver only high quality product to exceed customer’s expectation. The Company ‘s ideology is to present only the best property development project to elevate better social responsibility and grant satisfaction to both the developer and its customers."
ที่อยู่
10th Fl., Charn Issara Tower II, 2922/200 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2308-2020,02-3082020,084-228-6030 Fax 0-2308-2990
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Admin Online
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานฝ่ายช่างอาคาร ไฟฟ้า / ประปา / แอร์ (ประจำอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วิศวกรโยธา / สถาปนิกโครงการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 40,000 บาท/เดือน