กลับ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
ด่วนมาก!
สินค้าอุปโภค/บริโภค
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
2. วิเคราะห์ตลาด วางแผนและบริหารยอดขาย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย พัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณสมบัติ
  • อายุ 22-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการตลาดและด้านการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Word, Power Point
  • (ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG(สินค้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ด้าน Marketing และ Trade marketing ในช่องทาง Traditional Trade / Modern Trade 2-5 ปีสวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Amarin ThaiBeverage Company Limited is one of the leading health and functional food & beverage company, create new energetic modern healthy food & beverage products through innovation creativities with high-standard technologies. 
Amwel+ 
The Healthy Within
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่
9/19 หมู่ 5 ซอยราษฎร์ทูลเกล้า ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณหวาน
โทรศัพท์
082-9625693
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
พนักงานขาย
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
12,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
แอดมินเพจ
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
พนักงานจัดเรียงสินค้า
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน