กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขายที่สามารถวัดผลได้
 • ประสานงานกับสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ต่างๆ
 • เจรจาต่อรองอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ
 • เจรจาต่อรองกับตัวแทนขายทั่วไปและพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายทั้งตัวแทนขายในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานกับ สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ต่างๆ
 • ออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑเ์พื่อกระตุ้นยอดขาย
 • จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายและลูกค้าใหม่
 • ดูแลการทำงานของเว็บไซต/์โซเชียลมีเดีย ทั้งหมดให้ดำเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ คอนเทนต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
 • ดูแลประสานงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า
 • รับข้อเสนอแนะเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการโดยประสานงานร่วมกับทีมงานภายในบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • จัดกิจกรรม (Event) ใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของการให้บริการโดยประสานงานกับทีมงานเพื่อวางแผนทั้ง ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการเรือ
 • ออกแบบและผลิตสื่อการขายและสื่อโฆษณาทุกชนิดเช่น โบรชัวร์ป้ายถือมือ ป้ายประกาศ ฯลฯ และจัดทำรายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์
 •  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง / ชาย
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาขั้นตํ่า ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดการท่องเที่ยวการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านการตลาดและการขาย


สวัสดิการ
- Dental insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ได้ประสบที่ดีมีการอบรมความรู้ต่างมากมาย
ชื่อสัตสุจริตไม่เอาปเลียบเพื่อนรวมงานและบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
03/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
03/05/2022
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
E Smart Transport Company Limited is a subsidiary of Energy Absolute Public Company Limited, which operates the electric ferry on Chao Phraya River. Currently, the company is operating the electric ferry titled “MINE SMART FERRY” under the concept of Corporate Social Innovation (CSI) with the full capacity and innovations of Catamaran boat, supported by the electric charging technology which stores power in the Lithium-ion Battery to create the 1st electric ferry fully made by Thai people. As the electric ferry helps reduce air and noise pollution and be environmentally-friendly, it was conferred the National Innovation Award 2020.
   
    There are 23 boats in service in the project. The route starts from Phra Nang Klao Pier to Sathon Pier (22 km.). In addition, the company collaborates with the Marine Department in developing the public piers, including Phra Phuttha Yodfa Bridge Pier and Phra Pin Klao Pier to facilitate the people and the tourists who take waterway transportation with emphasis on the multimodal transportation (bus-rail-boat) in the form of (Seamless Transportation) while effectively supporting the cashless society.

Vision and Mission
     The word MINE stands for “Mission No Emission” which aims at responding to the management’s intention to make the company become the leader in alternative energy industry and fully enter the electric vehicle industry with MINE Bus, MINE SPA1 and MINE Smart Ferry with the aim of becoming the leader in 100% Thai-made electric ferry service in terms of transportation and tourism with the highest standards and sustainable effectiveness.

Our Products and Services
     The company is operating the electric ferry on Chao Phraya River as follows:

Highlights of the electric ferry in the project
 • The ferry wholly made of alumimium in Catamaran shape for balance. It causes less wave while moving and it is energy-efficient.
 • It has electric drive system using Lithium-Ion Battery results in no air, water, and noise pollution.
 • The passenger cabin is air-conditioned and spacious. It is equipped with modern technology and public relations system. The destination information is announced on a large LED screen where the details and entertainment are shown. Moreover, the ferry is installed with standard security system for ferry.
 • The passengers can get on and off the ferry conveniently and safely as the level of ferry ground is almost equal to the level of the pier. Access is made through the side door which is widely open in the same manner as the electric vehicle and controlled by the rider who monitors through CCTV in the bridge while the passengers are getting on and off the ferry.
 • CCTVs are installed within the ferry as part of the monitoring system.
 • Disinfectant is sprayedunder the standard safety cleaning.
Service Provision Plan
 • Regular route ferry: There are 23 ferries in total. The frequency of service is 5-10 minutes during rush hours. The service was partially provided in 2020 and will be fully provided in 2021.
 • Tourist ferry: There are 4 ferries available to serve the tourists at the heart of Bangkok. The service will be ready in 2021.

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
72 Charoenkrung road, Bangrak Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Petcharat
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
แม่บ้าน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกการตลาดและการขาย
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
30,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Marketing Supervisor
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
สามารถเจรจาต่อรองได้