กลับ
29/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและงบประมาณที่บริษัทฯ วางไว้
 • จัดทำแผนงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 • วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดโครงการ เช่น สำรวจโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดขายโครงการ
 • ดูแล รับผิดชอบ ตรวจสอบและปรับปรุงสื่อโฆษณาต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง สำรวจตลาด เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการตลาด
 • ประสานงานกับ Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 


คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำการตลาด ออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และสื่อสารดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พร้อมที่จะทำงานได้หลากหลาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และสื่อ Social Media ต่างๆได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จังหวัดสมุทรสาครได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว-มีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าโทรศัพท์ / น้ำมันรถ
- ชุดฟอร์ม
- ซื้อบ้านในโครงการราคาสวัสดิการพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสุขภาพ
- รถตู้ รับ - ส่ง
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัส (ตามผลกำไรบริษัทฯ)


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/12/2022
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2532 ดำเนินธุรกิจ พัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย ต้องการรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่
132 หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
034-112-601-2 Fax 034-112-603
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
หัวหน้างานบริหารงานขาย
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
หัวหน้างานแผนกการตลาด
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
พนักงานขาย
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000-25,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
Foreman (โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน)
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ /บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000-40,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)