กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ดอนเมือง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไข และตามอำนาจอนุมัติ รวมทั้งติดตามต้นฉบับใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดส่งให้ Supplier
3. ติดต่อประสานงานในการรับวางบิล จ่ายเช็ค และแก้ไขปัญหาถ้ามี
4. จัดทำ ตรวจสอบ และนำส่งรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแบบภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ได้แก่ ภงด.3, ภงด.53
5. ปิดบัญชีของบัญชีการจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกำหนดการของบริษัท
6. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายการกระทบยอดบัญชีกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าสำหรับรายการที่ค้างนานทุกเดือน
7. ดูแลรับผิดชอบการดำรงเงินสดให้มีเพียงพอเพื่อการรับ-จ่ายประจำวันของทุกบริษัทในเครือ โดยทำการโอนเงินระหว่างกลุ่มบริษัท
8. สนับสนุนข้อมูลและเอกสารสำหรับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานราชการอื่นๆ (ถ้ามี)
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน, ภาษี, การบัญชี เป็นอย่างดี
• มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดี
มีความมั่นคง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/06/2022
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Company Overview

Siam Winery was founded in 1986 with the vision to offer wine to Thai consumers as an alternate alcoholic drink to beer and spirits. Over the past quarter of a century, we have grown into Southeast Asia’s largest wine-based beverages manufacturer and today offer some of the region’s most iconic brands including SPY Wine Cooler, Monsoon Valley and Mont Clair wines. On top, we have expanded into other alcoholic categories with Moose Cider, Zeltzer Fizz and Soju brands.

Our company’s vision is to “Become the leading wine and premium lifestyle beverages company in Asia”, and we continue to invest in the future, offering a vast array of products that span over 30 brands, catering to consumers of every taste and budget level. We aspire to become a leader in Asia’s expanding wine industry and our products are sold worldwide in over 26 countries.

With more than 900 employees, our operations in Thailand consist of:

  • Vineyard in 3 locations spanning over 300 acres across Thailand, including world-famous Monsoon Valley in Hua Hin
  • The largest winery in South-East Asia
  •  Production capacity of over 1 million units per day
  •  Full service logistics and supply chain system
  •  Retail and F&B outlets

Recruitment Philosophy:

At Siam Winery, we believe that the best employees are happy employees who possess a strong sense of ownership and passion in what they do. We try to create an environment that is collaborative and teamwork oriented, with an enriching and innovative work culture. If you are a proactive person that is looking for a place that values passion, teamwork and creativity, then we would love to meet you!


บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
ที่อยู่
174/1-4 Soi Vibhavadi-Rangsit 78, Vibhavadi-Rangsit Road Sikun, Donmuang, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
Chanitra Wangkanon - Recruitment
โทรศัพท์
0-2533-5600 Fax 0-2996-6081
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
Name of Company :
Siam Winery Trading Plus Co., Ltd
Primary Industries :
Beverages/Food/Restaurant
Number of Employee :
1000
Registration :
12 Million Baht
งาน หางาน สมัครงาน Siam Winery Trading Plus Co., Ltd

Siam Winery

was founded in 1986 by Chalerm Yoovidhya* as the first step towards realising his vision of a 'Thai Wine Culture'. Over the past quarter of a century, Chalerm has worked on this by offering wine as a moderate alcoholic alternative to beer and spirit, in harmony with his partners and the environment.

Today, Siam Winery is the flagship of Thailand's flourishing wine industry and one of South-East Asia's foremost producers and distributors of wine and wine-based beverages. The company aspires to become a leader in Asia's expanding wine industry.

*Also chairman of RedBull UK

The inspiration behind Siam Winery's inception and growth has come from our genuine love and passion for wines from Western cultures and a strong appreciation for both old world and new world wines.

Through Siam Winery, we are determined to introduce "New Latitude Wines" to the world and to establish more developed, sophisticated and enriching wine culture in Thailand. We believe that wine cultures vary from region to region according to the local way of life. What they have in common though is their association with well-being and bringing people together, either through celebration or just as part of the enjoyment of daily life.

Throughout the years, quality has been our number one priority and is an area where we will never compromise. These days we have a strong winemaking team and state-of-the-art equipment. We maintain our vineyards to international standards and our raw materials are carefully selected from the highest quality grape varietals to offer our customers the best quality products.

Overview
Our operations in Thailand consist of:
• Vineyards in 3 locations spanning over 300 acres
• The largest winery in Southeast Asia with a capacity of over 30 million litres per annum
• Production capacity of 1 million units per day
• Full-service logistics and ware-housing system
• In-house marketing and sales team
• Wine tourism and wine retail • Over 900 employees

The products are sold locally and in over 26 countries across the globe through a network of partners. The product ranges from wine - based beverages to locally-produced still wines, imported still wines and non-alcoholic beverages.

SPY Wine Cooler is the first drink in the local market targeting female consumers and has maintained a majority market share in the Ready-to-Drink ('RTD') sector since its inception.

Monsoon Valley is the premium new latitude wine from Siam Winery's vineyards in Thailand.

The World of Wines™ selections are award-winning wines imported from around the world, exclusively selected by our wine experts for customers in Thailand and Southeast Asia. Brands under World of Wines™ selection umbrella includes Mon Clair from South Africa, Peter Vella and Carlo Rossi from the US, May Y Sol from Chile and many more to come.

Premium One™ is a portfolio of imported premium brands from leading international beverage producers. Since 2010, Siam Winery has added Gerolsteiner sparkling mineral water, Armand de Brignac Champagne, McGuigan and Tempus Two as well as Concha Y Toro's Casillero Del Diablo to the portfolio.

Additionally, the company operates wine tourism and a retail shop in Hua Hin.

(Insert logo Main logo) SPY, MV, HHH vineyard, Fresco, WOW, MC, PV, AdB, NF, F.Castel, MH, CdD, Mar Y Sol, Gerol, Red Bull

พันธกิจของบริษัท
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด

We operate our business according to the 8 guiding principles which are embedded in our manifesto: 

GREAT BRANDS
We put all our efforts to build brands that inspire consumer to enter the wine category 

GREAT PEOPLE 
We want to be a great place to work at, so people can develop to be the best they can 

INNOVATION
We will add new products and ways to produce and distribute to ensure our future growth 

FOCUS ON WINE
We stick to our vision of Building a Thai Wine Culture 

QUALITY 
We ensure that our products always match our set quality standards and satisfy consumers 

PLANET 
Be responsible Citizens that make a difference by helping to preserve the environment and communities around us 

PROFIT 
Maximize long term return to our owner while being mindful of our overall responsibilities 

EXPORT 
We drive the growth of our business abroad to open new markets

นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
GREAT PEOPLE 

We will strive to ensure that Siam Winery is a great place to work for, so our employee can employ their full capability for a great productivity 

Recruitment & Selection

We will use all means to find great people, who fit to us and put them in the right job. 

Compensation & Benefits 

We will ensure that our total remuneration package is competitive and motivates our employees to be productive and achieve best results.

Learning & Development

We will ensure that our employees receive training and development programs which help them reach full capabilities and they can grow with us. 

Employee Engagement 

We will contribute to making Siam Winery a place, where our employees are engaged and participate in all company activities. This in turn will lead to a strong productive working culture.   

Safety & Security

We will ensure that our employees are working under a good safety and security conditions within the company premise. Enforcing discipline amongst staff for the benefit of all. 

Career Oportunity

Siam Winery aims to recruit and to employ qualified candidates to join our fast-growing team. We stress that the most important resource of the Company are our “employees”. We are an equal opportunity firm. Our recruitment philosophy is to recruit and hire persons based on their qualifications, which are considered suitable for the position, through our effective recruitment system regardless of race, religious, ethnicity, gender and class of society.

If you are a proactive person, take pride in your contribution with highly competent, experienced, determined professional and want to be part of our fast-growing team, this could be your next long term role.

Please join our team by sending your application, preferably in English, to hr@siamwinery.com.

We are offering competitive remuneration package and fringe benefits for successful candidates.

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
พนักงานขายสินค้า
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
It Technical Support
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
กทม. (ดอนเมือง)
สามารถเจรจาต่อรองได้