กลับ
อสังหาริมทรัพย์
05/10/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
05/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบ ดูแลสัญญาจะซื้อจะขาย
 • รับผิดชอบในการอนุมัติสัญญาในระบบ
 • ประสานงานกับธนาคารออกหนังสือการทำธุรกรรมการเงินตราต่างประเทศ
 • รับผิดชอบในการออกจดหมายติดตามค่างวดดาวน์
 • จัดเรียงแฟ้มในใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำเอกสารแจ้งรายละเอียดบัญชีการโอนเงินต่างประเทศ
 • สอบทานการบันทึกจบสัญญา ณ สิ้นเดือน
 • อื่น ๆ

คุณสมบัติ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการจัดการกับเอกสาร พร้อมทำทะเบียนเพื่อควบคุมอย่างครบถ้วน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
All Inspire Development Public Company Limited
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งปี 2556 ภายใต้ชื่อโครงการ
The Excel, Rise, The Vision และ Impression
วิสัยทัศน์
มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าหลัก โดยเราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่แค่งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
 พันธกิจ
มุ่งมั่นที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ และเป็นบริษัทที่น่าร่วมลงทุน
เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
All Inspire Development Public Company Limited was established since 2013 with the project; The Excel, Rise, The Vision and Impression.
Vision
All Inspire, we aim to be the pillar of unparalleled success as leader in real estate development. We strive to meet demands in the local market and dedicate to offer the best services with exceptional quality residential and commercial units that enhance the quality of life that exceeds customers’ expectations.
Mission
We aim to provide the best to our customers with true understanding and deliver high quality living. And to attain position as top 5 estate developers in Thailand.
We aim to reach out for professionals and potential to join our team to support the company's continuous growth.
https://www.allinspire.co.th/home
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
4345 BHIRAJ TOWER at BITEC 18th Floor, Sukhumvit Road, Bangna ,Bangna, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณธนายุทธ
โทรศัพท์
0655027643
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission