กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 6 ปี
ขอนแก่น
ปริญญาตรี
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการขาย และจัดทำแผนการออกตลาดในเขตที่รับผิดชอบ โดยศึกษาข้อมูลจากสถิติการขาย และรายการสินค้าที่มีในคลังสินค้า รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ในการออกตลาด เพื่อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา และให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดในเขตที่รับผิดชอบ โดยตรวจสอบความเคลื่อนไหวด้านราคา และการตอบสนองของคู่แข่งขัน เพื่อออกลยุทธ์ด้านการตลาด
3. เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า โดยการโทรศัพท์ หรือโทรสารหาลูกค้า และนำเสนอข้อดี ลักษณะของสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรับข้อมูลการต่อรองราคาจากลูกค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับ- บัญชา เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ประสานงานกับฝ่ายผลิตโดยพูดคุย และสอบถามการส่งมอบสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ตามแผน รวมทั้งเพื่อตรวจสอบสินค้าใหม่ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
5. ติดตามผลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า และบริการ โดยรับคำร้องเรียนจากลูกค้า และแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบประเด็นปัญหาและส่งต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์พร้อมชิ้นตัวอย่างสินค้า ที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริหารของเรา
6. ประสานงานในการติดตามเก็บเงินชำระค่าสินค้าเกินกำหนด โดยพูดคุยสอบถามถึงความคืบหน้าในการชำระเงิน และระบุวันที่กำหนดจ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าจ่ายเงินตามกำหนด เวลา
7. ประมาณการยอดชายโดยศึกษาข้อมูลสถิติการขายย้อนหลัง 2-3 ปี และหา market size market share ของมูลค่าตลาดทั้งหมดที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุส่วนแบ่งตลาดตามรายชื่อ ผู้ผลิตและหาตามประเภทสินค้า MONO NYLON POLY พร้อมทั้งระบุส่วนแบ่งตลาดตามรายชื่อผู้ผลิต ตลอดจนหาตามเบอร์ใยพร้อมทั้งระบุส่วนแบ่งตลาดตามรายชื่อผู้ผลิตเพื่อ กำหนดเป้าหมายการขายปีหน้า
8. จัดทำสรุปงานประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชาทุกวันพฤหัสบดีและต้องส่งรายงานก่อนวันพุธทุกสัปดาห์ โดยการเขียนสรุปรายการข้อมูลสภาวะตลาดปัจจุบันราคาคู่แข่ง และความเคลื่อนไหวในตลาดในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลรายงานการขายในประเทศเปรียบเทียบเป้าหมายแยกใยแยกเจ้า
9. จัดทำค่าใช้จ่ายในการออกตลาด หลังจากออกตลาด 3 วันทำการ โดยเขียนสรุปค่าใช้จ่ายส่งให้เลขาฯ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการสรุปงบประมาณและค่าใช้จ่ายการออกตลาดในเขตที่รับผิดชอบ
10. จัดทำใบเสนอราคา ใบลดหนี้ และใบเปลี่ยนแปลงราคาให้กับลูกค้า เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
11. ตรวจสอบสินค้าตัวอย่างของคู่แข่งขัน โดยนำสินค้าของคู่แข่งขันที่ออกตลาด มาตรวจสอบในด้านคุณภาพราคาเพื่อพัฒนาสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน


คุณสมบัติ

1.อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4.มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
5.มีทักษะในการเจราจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
6.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
JTG_Logo_allnews.png
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทขอนแก่นแหอวน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ที่อยู่
115 Mitraparb Highway,Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
โทรศัพท์
043-221-880 ต่อ 405, 086-458-2093
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
MIS Manager
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
40,000 - 60,000 บาท/เดือน