กลับ
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
25/11/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
25/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รายงานการเยี่ยมลูกค้า และปริมาณงานที่ได้รับการยืนยันการใช้บริการจากลูกค้าเป็นรายสัปดาห์
• ให้คำแนะนำ และเสนอบริการให้กับลูกค้าทั้งลูกค้ารายใหม่และฐานลูกค้าเดิม
• ติดตามดูแลฐานลูกค้าเดิมเพื่อรักษายอดขาย ติดตามการให้บริการ เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และติดตามการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้เป็นที่ พึงพอใจอย่างสูงสุด
• ดูแลลูกค้ารายใหม่ที่เกิดจากการโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำ หรือขอรายละเอียด การให้บริการของทางบริษัท
• เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ โดยค้นหารายชื่อจากอินเตอร์เนต และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดหาให้ ทำการติดต่อ เพื่อแนะนำบริการของบริษัทฯ และให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานบริการด้านโลจิสติกส์
• ออกไปพบลูกค้ารายเดิม เพื่อติดตามงานและการให้บริการ
• ออกไปพบลูกค้ารายใหม่เพื่อแนะนำตัวและแนะนำการให้บริการของบริษัท
• เสนอบริการ และจัดทำใบเสนอราคาต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลจากฐานระบบของบริษัท หรือ ติดต่อเพื่อต่อรองราคากับผู้ให้บริการเองโดยตรง
• หลังจากลูกค้ายืนยันการใช้ บริการ ทำการประสานงานเพื่อส่งงานต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้าต่อไป
• หลังจากลูกค้ารายใหม่ยืนยันการใช้ บริการแล้ว ทำแบบฟอร์มรายละเอียดลูกค้าใหม่เพื่อขออนุมัติเงื่อนไขการชำระเงิน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินทำการเพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่ลงไปในระบบ และทำการประสานงานเพื่อส่งงานต่อไปยัง ฝ่ายบริการลูกค้าต่อไป
• ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย/หญิง
• อายุ : ไม่ต่ำกว่า 22 ปี
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านโลจิสติกส์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด หรือบริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะกดดัน
• มุ่งมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง
• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ดี (การพูด/การฟัง/การอ่าน/การเขียน) หากมีความสามารถในภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ การใช้งานอินเตอร์เน็ต)


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

- บริษัทชั้นนำดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรมานานกว่า 25 ปี - โอกาสเรียนรู้แบบท้าทายและสร้างประสบการณ์ใหม่กับธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร - เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อผสานค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Triple i-3i) - ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน - ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน 78.88% (ปี 2565)
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
Work-Life Balance
บริษัทมีค่าจ้างที่ดี สวัสดิการดี เช่น โรงอาหารขายอาหารราคาถูก , ข้าวสวยฟรี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน และบุตร,คู่สมรส,เครื่องแบบพนักงาน,กองทุนกู้ยืมต่างๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
วันนี้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
วันนี้
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Triple i Logistics Public Co., Ltd. operates direct air and sea freight forwarding services for a large clientele of importers and exporters with worldwide agency networks.
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
628 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
พรรณี ศรีเงิน
โทรศัพท์
0-2681-8700 Fax 0-2681-8701
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer- Chinese Speaking)
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ยานนาวา)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่แผนกเลขานุการบริษัท
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Senior Administration Officer or Administration Officer
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานธุรกิจบริการ, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายทั่วไป, หางานAirfreight, หางานAirway Bill, หางานBoi, หางานBoi & Customs, หางานCargo, หางานExport Document, หางานExport-import, หางานFreight, หางานFreight Forward, หางานFreight Forwarder, หางานFreight Forwarding, หางานFreight Service, หางานImport - Export, หางานImport Export, หางานImport-export Documentation, หางานLogistic, หางานLogistic Management, หางานLogistics, หางานLogistics Business, หางานLogistics Systems, หางานOcean Freight, หางานSea Freight, หางานSeafreight, หางานShipping, หางานShipping Documents, หางานTrading, หางานTransportation, หางานWarehouse, หางานการขนส่งทางอากาศ, หางานการคมนาคม, หางานการจัดการโลจิสติกส์, หางานขนส่ง, หางานขนส่งทางทะเล, หางานขนส่งทางรถไฟ, หางานขนส่งทางราง, หางานขนส่งทางเรือ, หางานขนส่งระบบราง, หางานขนส่งสินค้าทางทะเล, หางานควบคุมการส่งออก, หางานดูแลข้อมูลสินค้า, หางานนำเข้าส่งออก, หางานฝ่ายขายต่างประเทศ, หางานระบบขนส่งทางราง, หางานศุลกากร, หางานส่งสินค้าทางทะเล, หางานส่งออกทางทะเล, หางานโลจิสติกส์, หางานบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)