กลับ
บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโครงการพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
21/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (ประเวศ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ควบคุมเเละดูเเล คลังสินค้าประจำไซต์งาน ทำรายการเบิก-จ่าย สินค้าตามความต้องการของหน้างาน
  • ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำวัน /เดือน/ ปี สรุปรายงาน  เสนอหัวหน้างานสรุปเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
  • รายงานสถานะสินค้าคงคลังรายวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อวิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุง แก้ไข สำหรับสินค้าคงคลังที่มียอดแตกต่าง ปริมาณที่ไม่เหมาะสม อายุการจัดเก็บที่ยาวนาน เคลื่อนไหว สูญเสีย และเสียหาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำ การทำงานตาม (WI) ขั้นตอนการทำงาน
  • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน และระเบียบข้อบังคับอื่นๆของบริษัท
  • รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
  • ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้อง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี 

ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ งานคลังสินค้า 1-3 ปี สามารถเข้ากะกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความขยัน มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น

สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

ประจำไซต์งาน ห้างพาราไดซ์ พาร์ค (ศรีนครินทร์)

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ จ-ส  (08.00-17.00) / (20.00-05.00) 
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทำฟัน 5,000บาท/ปี
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
PACE Development is the leader in Thai luxury property and hospitality. With core strengths in understanding the high-end consumer, PACE also delivers innovation in the retail market with a strategy to build a portfolio of global food & beverage brands. We create a full range of life style property, services and retail. Each element of PACE features world-class design and premium quality, by introducing new trends, improving the landscape and enhancing people's lives.

From luxury Bangkok condominiums to beachside properties in Thailand and beyond, PACE delivers innovation and finest specification with the most sought after locations. Through ownership of global brand Dean& DeLuca PACE is dedicated to operating leading retail brands to enhance our clients' lifestyles.
บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่
723 Teo Hong Silom Building, 3rd Floor Silom Road, Silom, Bangrak 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Nalin Sittihiyavanitch
โทรศัพท์
0-2119-0888 Fax 0-2119-0889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน