กลับ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารด้านคุณภาพ

Thai Yazaki Group
การผลิต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 4 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Work Location:  Thai Arrow Products : Bangplee
PRR: 82100

 • รับผิดชอบจัดทำทบทวนเอกสารมาตรฐานด้านคุณภาพ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท
 • ทำการควบคุมและดำเนินการแจกจ่ายเอกสารมาตรฐานด้านคุณภาพให้กับโรงงาน The TAPs
 • ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนเพื่อแก้ไขเอกสารมาตรฐานด้านคุณภาพเป็นประจำตามแผน
 • อบรมมาตรฐานใหม่ให้กับโรงงาน The TAPs และโรงงาน PB
 • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • หากได้รับ Certificate หรือผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพและโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการประสานงานในการทำงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ
- Bonus
- Child's Birth / Children's Scholarship
- Cost of Living Allowance
- Cremation
- Diligence Incentive
- Domestic/Overseas Training
- Gratuity / Retirement
- Group Insurance
- Medical Expenses
- Ordination
- Position/Long Service Allowance
- Uniform (สังกัดโรงงาน)
- Workmen's Compensation Fund Contribution
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
09/08/2019
Thai Yazaki Group
Thai Yazaki Group
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Yazaki Group are BOI-Promoted Thai-Japanese joint venture companies, manufacturing wire, PVC tape, wiring-harness, automobile component part for both domestic and overseas market. Due to our rapid growth, we are seeking high caliber and energetic persons to join our successful team as set out below:

Thai Yazaki Electric Wire Co.,Ltd.
Thai Arrow Product Co.,Ltd.
Thai Metal Processing Co.,Ltd.
Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd.
YIC Asia Pacific Corporation LimitedThai Yazaki Group
ที่อยู่
21st-22nd, 24th-26th Floor, Thai Insurance Building 4, 911 Debaratna, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment Section
โทรศัพท์
0-2653-2550
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
Thai Yazaki Group
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
Thai Yazaki Group
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
Thai Yazaki Group
Research & Development Engineer
Thai Yazaki Group
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
Thai Yazaki Group
QC Staff
Thai Yazaki Group
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
Thai Yazaki Group
Cost control
Thai Yazaki Group
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้