กลับ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานไว้ภายในเรือ จุดชาร์ตจไฟ และสำนักงานปฎิบัติงาน
• สำรวจสภาพการทำงานและรายงานสภาพความไม่ปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
• รายงานการประสบอุบัติเหตุอันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างต่อผู้บังคับบัญชา
• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
• รวบรวมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
• รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศชาย 
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆ ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ได้ประสบที่ดีมีการอบรมความรู้ต่างมากมาย
ชื่อสัตสุจริตไม่เอาปเลียบเพื่อนรวมงานและบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
03/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
03/05/2022
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
E Smart Transport Company Limited is a subsidiary of Energy Absolute Public Company Limited, which operates the electric ferry on Chao Phraya River. Currently, the company is operating the electric ferry titled “MINE SMART FERRY” under the concept of Corporate Social Innovation (CSI) with the full capacity and innovations of Catamaran boat, supported by the electric charging technology which stores power in the Lithium-ion Battery to create the 1st electric ferry fully made by Thai people. As the electric ferry helps reduce air and noise pollution and be environmentally-friendly, it was conferred the National Innovation Award 2020.
   
    There are 23 boats in service in the project. The route starts from Phra Nang Klao Pier to Sathon Pier (22 km.). In addition, the company collaborates with the Marine Department in developing the public piers, including Phra Phuttha Yodfa Bridge Pier and Phra Pin Klao Pier to facilitate the people and the tourists who take waterway transportation with emphasis on the multimodal transportation (bus-rail-boat) in the form of (Seamless Transportation) while effectively supporting the cashless society.

Vision and Mission
     The word MINE stands for “Mission No Emission” which aims at responding to the management’s intention to make the company become the leader in alternative energy industry and fully enter the electric vehicle industry with MINE Bus, MINE SPA1 and MINE Smart Ferry with the aim of becoming the leader in 100% Thai-made electric ferry service in terms of transportation and tourism with the highest standards and sustainable effectiveness.

Our Products and Services
     The company is operating the electric ferry on Chao Phraya River as follows:

Highlights of the electric ferry in the project
 • The ferry wholly made of alumimium in Catamaran shape for balance. It causes less wave while moving and it is energy-efficient.
 • It has electric drive system using Lithium-Ion Battery results in no air, water, and noise pollution.
 • The passenger cabin is air-conditioned and spacious. It is equipped with modern technology and public relations system. The destination information is announced on a large LED screen where the details and entertainment are shown. Moreover, the ferry is installed with standard security system for ferry.
 • The passengers can get on and off the ferry conveniently and safely as the level of ferry ground is almost equal to the level of the pier. Access is made through the side door which is widely open in the same manner as the electric vehicle and controlled by the rider who monitors through CCTV in the bridge while the passengers are getting on and off the ferry.
 • CCTVs are installed within the ferry as part of the monitoring system.
 • Disinfectant is sprayedunder the standard safety cleaning.
Service Provision Plan
 • Regular route ferry: There are 23 ferries in total. The frequency of service is 5-10 minutes during rush hours. The service was partially provided in 2020 and will be fully provided in 2021.
 • Tourist ferry: There are 4 ferries available to serve the tourists at the heart of Bangkok. The service will be ready in 2021.

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
16th Floor, AIA Capital Center Building 89 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Nitirat
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
แม่บ้าน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกการตลาดและการขาย
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
30,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Marketing Supervisor
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
สามารถเจรจาต่อรองได้