กลับ
บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

การผลิต
18/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
18/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมความปลอดภัยร่างแผนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัยดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน
 • งานตรวจความปลอดภัย ให้คำปรึกษาแก่จอปอหัวหน้างาน จัดทำรายงานและดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุดำเนินการสอบสวนแจ้งข่าวสารและร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
 • งานซ้อมดับเพลิงและอพยพ วางแผนและประสานงานการซ้อมดับเพลิงและอพยพสรุปและจัดทำรายงาน 
 • งานส่งรายงานให้ราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องให้ราชการ 
 • จัดการทั่วไป งานดูแลและจัดทำเอกสาร สก.1,2 และ 3 

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆ
  • กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่นๆจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ และมีใบรับรองฯ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า2ปี

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  - ค่าทุนการศึกษา
  - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  - ค่าสันทนาการ
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  - ค่าเสื่อมยานพาหนะ
  - ค่าโทรศัพท์
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - ลาบวช
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจรอกและเครนอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ติดตั้งอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเรามีนโยบายในการบริหารและดำเนินงานหลัก 5 ประการดังนี้
  ประการที่ 1 : เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
  ประการที่ 2 : พัฒนาเครนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและเชิงวิศวกรรม
  ประการที่ 3 : ออกแบบ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลรับรอง
  ประการที่ 4 : ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบเครนอุตสาหกรรม ให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด
  ประการที่ 5 : ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ
  บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่อยู่
  126 หมู่ที่ 6 ถนนวัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  โทรศัพท์
  0-2327-9300 Fax 0-2327-9310-3
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน