กลับ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรถยนต์

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
31/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยานพาหนะ/อะไหล่
31/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กทม. (หลักสี่)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถยนต์กับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ประกอบการ ตรวจสภาพ และ จดทะเบียนรถยนต์
3) ประสานงาน ติดตาม การดำเนินงาน ประกอบการ ตรวจสภาพ และ จดทะเบียนรถยนต์ กับกรมการขนส่งทางบก
4) ดูแลงานต่อภาษีรถประจำปี
5) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอทำแผ่นป้ายภาษี,แผ่นป้ายทะเบียน กรณีชำรุด - สูญหาย
6) วางแผน ติดตาม การดำเนินการด้านทะเบียนรถยนต์ กับหน่วยงานราชการ
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ ชาย อายุ 25 ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไปทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานจดทะเบียนรถบรรทุก หรือ รถโดยสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์
ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (เกียร์ธรรมดา)
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบติดตามงานได้อย่างสม่ำเสมอ
มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารและการทำงาน
มีความชำนาญในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- 5-day and alternate Saturday work week
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน ค่าอาหาร และค่าเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
TOPBESTดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่ และตัวถังรถบรรทุก พร้อมทั้งมีศูนย์บริการงานซ่อมบำรุงอย่างครบวงจร เราพร้อมเปิดรับบุคลากรที่มีศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
ที่อยู่
อาคารอิทธิพร 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
082-342-5544
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
Executive Secretary (Engineering Blackground)
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
Safety Officer
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
Paint Engineering Section Manager
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
กทม. (หลักสี่), ปทุมธานี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
Human Resource and General Affair Manager
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์