img_bell
ตำแหน่งงานนี้ได้หยุดประกาศรับสมัครงานแล้ว
ค้นหาตำแหน่งงานอื่นๆ คลิกเลย

งานที่คุณอาจสนใจ
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานการผลิต, หางานสมุทรสาคร, หางานจัดซื้อทั่วไป, หางานธุรการทั่วไป, หางานBoi, หางานBoi Shipping, หางานBuyer, หางานCategory Management, หางานCc-oo, หางานCost Analysis, หางานCost Control, หางานCost Reduction, หางานCost Structure, หางานCps, หางานE-bidding, หางานExport, หางานForeign Purchasing, หางานImplementation, หางานImport, หางานImport & Export, หางานImport Export, หางานInternational Organization, หางานInternational Procurement, หางานInternational Purchasing, หางานLocal Purchasing, หางานMerchandise, หางานMerchandiser, หางานMerchandising, หางานNavision, หางานOversea Buyer, หางานOversea Purchasing, หางานOverseas Purchasing, หางานPmp, หางานPo., หางานProcesses Purchase Order, หางานProcurement, หางานProvides Purchasing Reports, หางานPurchase, หางานPurchase Order, หางานPurchasing, หางานPurchasing And Supply Chain, หางานPurchasing Reports, หางานRegional Sourcing, หางานRir, หางานShipment Monitoring, หางานSop, หางานSource, หางานSourcing, หางานSourcing Overseas Suppliers, หางานStrategic Sourcing, หางานSupplier, หางานSuppliers, หางานSupply Chain, หางานSupply Contracts, หางานSupply Management, หางานคัดเลือกสินค้า, หางานจัดจ้าง, หางานจัดซื้อจัดจ้าง, หางานจัดซื้อจัดหา, หางานจัดซื้อต่างประเทศ, หางานจัดซื้อพัสดุ, หางานจัดซื้อภายในประเทศ, หางานจัดซื้อวัตถุดิบ, หางานจัดซื้อวัสดุ, หางานจัดซื้อในประเทศ, หางานจัดทำใบสั่งซื้อ, หางานจัดหา, หางานจัดหาจัดจ้าง, หางานจัดหาจัดซื้อ, หางานจัดหาวัตถุดิบ, หางานจัดหาสินค้า, หางานซื้อต่างประเทศ, หางานตรวจสอบ Stock, หางานประสานงานต่างประเทศ, หางานฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ, หางานพัสดุ, หางานวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ, หางานวิเคราะห์การซื้อสินค้า, หางานวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ, หางานวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ, หางานสั่งซื้อวัตถุดิบ, หางานสั่งซื้อสินค้า, หางานออกใบ Po, หางานเจรจาต่อรองราคา, หางานเจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย, หางานเปิด Po., หางานบริษัท ไทยรับเทค จำกัด