img_bell
ตำแหน่งงานนี้ได้หยุดประกาศรับสมัครงานแล้ว
ค้นหาตำแหน่งงานอื่นๆ คลิกเลย

งานที่คุณอาจสนใจ
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการโรงแรม/รีสอร์ท, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานธุรกิจบริการ, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานจัดซื้อทั่วไป, หางานเครื่องดื่ม / อาหาร / ภัตตาคาร, หางานBuyer, หางานCook, หางานCooking, หางานCost Analysis, หางานFood Industrial, หางานFood Ingredients, หางานFood Science, หางานFoods, หางานImport & Export, หางานImport Food, หางานLocal Purchasing, หางานMerchandise, หางานMerchandiser, หางานMerchandising, หางานPurchase, หางานPurchase Order, หางานPurchasing, หางานPurchasing And Supply Chain, หางานPurchasing Reports, หางานSourcing, หางานSupplier, หางานSuppliers, หางานSupply Chain, หางานSupply Chain Management, หางานจัดซื้อจัดจ้าง, หางานจัดซื้อจัดหา, หางานจัดซื้อพัสดุ, หางานจัดซื้อวัตถุดิบ, หางานจัดซื้อวัสดุ, หางานจัดซื้อในประเทศ, หางานจัดทำใบสั่งซื้อ, หางานจัดหา, หางานจัดหาจัดซื้อ, หางานจัดหาวัตถุดิบ, หางานจัดหาสินค้า, หางานตรวจสอบ Stock, หางานทำอาหาร, หางานประกอบอาหาร, หางานปรุงอาหาร, หางานฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ, หางานวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ, หางานวิจัยและพัฒนาอาหาร, หางานวิทยาศาสตร์อาหาร, หางานวิศวกรรมอาหาร, หางานวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ, หางานวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ, หางานสรรหาสินค้า, หางานสั่งซื้อวัตถุดิบ, หางานสั่งซื้อสินค้า, หางานออกใบ Po, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานเจรจาต่อรองราคา, หางานเจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย, หางานโภชนาการ, หางานบริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด