กลับ
องค์กรการกุศล
19/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
องค์กรการกุศล
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ลาดกระบัง)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ประสานงาน แนะนำ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาค
  2. จัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มารับบริจาค
  3. จัดทำฐานข้อมูลผู้บริจาค 
  4. ติดตาม ดูแล และสร้างความประทับใจให้กับผู้บริจาค
  5. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับบริษัท
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ หารายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทย
ที่อยู่
1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์
090-299-5562
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน