กลับ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานบริหารจัดการบุคคลากร (HRM)

    1.1 ประสานงานด้านการรับสมัคร /สรรหา/คัดเลือกใบสมัครเบื้องต้น ดำเนินการคัดเลือกใบสมัครที่มีคุณสมบัติส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา นัดสัมภาษณ์ ดูแลผู้สมัครงาน เป็นต้น

     1.2 จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ควบคุมและดูแลระบบเวลาเข้าทำงานของพนักงาน รวมถึงจัดทำรายงานการทำงานและประเมินการทำงาน

     1.3 จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน เช่น ตรวจสอบเวลาทำงานล่วงเวลา และตรวจสอบการบันทึกการลางาน

     1.4 ดูแลงานด้านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน อาทิ เงินช่วยเหลือต่างๆ , ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ชุดเครื่องแบบและอื่นๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้พนักงาน

     1.5 บริหารจัดการงานด้านเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพกร สำนักงานกรมบังคับคดี

    1.6 จัดทำ รวบรวม Job Description ให้ครบทุกตำแหน่ง

2. งานพัฒนาบุคคลากร (HRD) 

    2.1 สนับสนุนงานด้านฝึกอบรม ช่วยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานตามแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้

    2.2 บันทึกผลการอบรมและสรุปผลการจัดอบรมภายใน และการติดตามผลหลังการอบรมของพนักงาน

    2.3 จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการอบรมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ

    2.4 สนับสนุนประชาสัมพันธ์งานอบรมทั้งหมดของ องค์กร

3. งานธุรการ (ADM)  

    3.1 ประสานงาน และจัดทำข้อมูลด้านทรัพย์สินของสำนักงานใหญ่ สาขาโรงงาน และบริษัทในเครือ ร่วมกับทีมบัญชี- ตรวจนับทรัพย์สิน ทั้งเข้า และออก รวมไปถึงเช็คผู้ถือครองให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง- คีย์ข้อมูล และกระทบข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมทรัพย์สิน

    3.2  ดูแลรับผิดชอบงานด้านอาคารและสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

    3.3 ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        4.1 การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับบริษัท และบริษัทในเครือ เช่น กิจกรรม Team Building, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และ กิจกรรมอื่นๆคุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/ บริหารธุรกิจ/ การจัดการ/ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะในการ อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะการใช้งาน word / Excel / Power Point ได้คล่อง
- มีความรู้ด้านงานพัฒนาบุคลากร มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และละเอียดในการทำงาน และซื่อสัตย์สุจริต
- มีความรู้ด้านงานธุรการ/งานทรัพย์สิน/และเอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งราชการ **หากมีประสบการณ์ตรง ด้านการดูแลและจัดการทรัพย์สินของบริษัท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ / มีทักษะการเจรจาต่อรอง /มีความคล่องตัวในการทำงาน
- มีใจรักงานบริการ
- มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพต่างประเทศ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
above standard
4.1
3.2
3.3
3.2
ฟังเสียงจากบริษัท

“ ที่ UAC Global เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ” บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
3.5
3.7
เป็นบริษิทที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
25/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
25/05/2022
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
UAC Global Public Company Limited or UAC is a SET-listed company striving for circular economy optimization, environmental resilience, and social responsibility. We have expanded from a Trading business in the energy, petroleum, and industrial sectors, to being in the alternative and renewable energy sector, having established multiple electricity generation power plants, with total capacity of 10 MW across Thailand.
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1, TP&T Tower 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak , Bangkok 10900
โทรศัพท์
0-2936-1701-6 ต่อ 307 Fax 0-2936-1700
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานธุรการทั่วไป, หางานAdministrative, หางานAsset, หางานAsset Management, หางานEmployee Welfare, หางานHrd, หางานHrm, หางานHuman Resources Recruitment, หางานRecruite, หางานRecruiting, หางานRecruitment, หางานRecruitment Candidates, หางานTime Attendance, หางานTraining, หางานTraining & Development, หางานการคัดสรรบุคลากร, หางานการจัดการสินทรัพย์, หางานการฝึกอบรม, หางานการอบรม, หางานคัดสรรบุคลากร, หางานคัดเลือกพนักงาน, หางานงานธุรการ, หางานงานเอกสาร, หางานตรวจสอบทรัพย์สิน, หางานทรัพยากรบุคคล, หางานบริหารงานบุคคล, หางานประเมินราคาทรัพย์สิน, หางานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล, หางานสรรหาบุคคล, หางานสรรหาบุคคลากร, หางานสรรหาพนักงาน, หางานสรรหาว่าจ้าง, หางานสรรหาและว่าจ้าง, หางานสินทรัพย์, หางานอบรมและพัฒนา, หางานบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ