กลับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(ยื่นเอกสารราชการ)

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
28/11/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานและรวบรวมงานด้านเอกสารของลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ 
2. ดําเนินการติดต่อ ยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 
- ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ใบอนุญาต อ1)กับสํานักงานเขต กทม หรือ สํานักงานเขต จังหวัด หรือ ท้องถิ่น 
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กับสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (ใบอนุญาต พค 2 และใบยกเว้น) 
- ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโครงข่ายกับการไฟฟ้านครหลวง /ภูมิภาค ( ใบอนุญาตขอขนานไฟ) 
- สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- กรมโรงงาน /กระทรวงอุตสาหกรรม 
4. ติดต่อ ติดตาม ชี้แจง ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในการยื่นขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด
5. จัดทําแฟ้มหรือรูปเล่มของใบอนุญาตเพื่อนําส่งลูกค้า ตามเวลาที่กำหนด
6. ศึกษาข้อมูลถึงข้อกำหนด และกฎหมายควบคุมด้านพลังงาน รวมถึงประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคาร และโรงงาน อยู่เสมอ

คุณสมบัติ
ต้องมีประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง กับ ท้องที่เทศบาล และ/หรือหน่วยงานประจําจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม การไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค หากไม่มีประสบการณ์ไม่รับพิจารณา
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
2. ต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานการขอใบอนุญาตติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กับหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
3. สามารถใช้ Program MS office – excel, Word, Power Point และโปรแกรม Office อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสาร แผนงาน หรือ Presentation เพื่อนําเสนอ ลูกค้าและ/ หรือ หน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
4. มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ออกต่างจังหวัดได้
6. มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบงานด้านเอกสาร
8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
9. ขยัน อดทน กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
10. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
11.บุคลิกภาพดีพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เราคือผู้ให้บริการขนส่งเร่งด่วนทางบก ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่ให้บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนทางบก
โดยเคลียร์สินค้าผ่านเส้นทางขนส่งพิเศษ ส่งของถึงมือผู้รับก่อนใครด้วยความสะดวกรวดเร็ว และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายดังนี้

เราให้บริการจัดการพิธีการทางศุลกากร อำนวยความสะดวกให้คุณมากยิ่งขึ้น

เรามีระบบคลังสินค้าบนคลาวด์ในต่างประเทศในช่วงแรกเริ่มจากไทยและจีน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยมีความปลอดภัย และการรักษาความลับในระดับสูงสุด

เรามีคลังสินค้าที่เหมาะสมในการจัดเก็บสินค้าให้กับคุณ มีระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าที่มากยิ่งขึ้น

เรามีบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การแพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้แก้ผู้รับอย่างปลอดภัย

บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และหว่างประเทศ ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาของคุณสามารถเลือกใช้บริการขนส่งภาคพื้นดิน ส่งสินค้าได้ถึงปลายทาง

Door to Door Delivery บริการจัดส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับสินค้า บริหารจัดการสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บ และจัดการเอกสาร ตลอดจนดำเนินพิธีการศุลกากร พร้อมจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ลูกค้ากำหนด


ที่อยู่
60/17 หมู่ที่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน