กลับ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

ด่วนมาก!
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (บางคอแหลม)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับ Order จากประเทศญี่ปุ่น
  • วางแผนและติดตามการผลิต จนสามารถส่งสินค้าออกได้ตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด
  • ส่งยอดรายงานการผลิตเพื่อการส่งออกให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าออก
  • แปลเอกสารทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เพื่อติดต่อกับลูกค้าญี่ปุ่นและแผนกที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานระหว่างร้านค้าทั้งในและต่างประเทศ
  • ติดตามดูแลการส่งออกให้มีปริมาณครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้
  • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2
  • มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และการเจรจาต่อรองดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.3
3.9
3.5
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.5
ให้โอกาสแสดงความสามารถมากที่สุด
การทำงานเป็นทีมและร่วมกันพัฒนาอย่างดีที่สุด
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
26/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
26/04/2022
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ ได้แก่ ชุดชั้นในภายใต้  แบรนด์  "WACOAL", ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี โดยร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท วาโก้ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโต สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
132 Soi Charoenrat 7, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณมณินทร (HRBP)
โทรศัพท์
0-2289-3100-9 # 201 Fax 0-2291-1788
เว็ปไซต์
แบ่งปัน