กลับ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านเทคนิค

บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
ธุรกิจบริการ
30/11/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจบริการ
30/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Monitor ระบบผ่านโปรแกรมที่จัดเตรียมให้ เช่น ระบบสถานีเก็บแบตเตอรี่ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบติดตามยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อควบคุม ตรวจสอบปัญหา และประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
  • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆได้
  • รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆของลูกค้า รวมทั้ง รับข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทีม Call center 24hrs , technical engineer และอื่นๆ
  • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า และนำเสนอต่อหัวหน้างาน รวมทั้ง ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาแนวทางพัฒนาการให้บริการต่อไป

คุณสมบัติ
  • การศึกษาขั้นต่ำระดับชั้น ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ตรงด้านการเป็น Call Center Agent (ทั้งไทย และ/หรือภาษาต่างประเทศ) หรือประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและแบบหมุนเวียนได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสลับทำงานวัน เสาร์-อาทิตย์ได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการเงินกู้ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งมาแล้วกว่า 18 ปี โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง เอ็นทีที โดโคโมะ อิ้งค์ และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็น เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก (ICT) ระดับโลก ซึ่งรวมถึงบริการคลาวด์และเครือข่ายการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย มากกว่า 80 ปี ในประเทศไทย
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด จัดหาบริการด้านระบบบริหารจัดการยานพาหนะ โซลูชันข้อมูลไร้สาย (wireless data solutions) และบริการ 5G&IoT ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอินโดนีเซีย เพื่อส่งมอบความมั่นใจ และความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
ที่อยู่
128/224,227-230 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
085-935-4424 Fax 0-2129-3810
เว็ปไซต์
แบ่งปัน