กลับ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer- Chinese Speaking)

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
30/11/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
30/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะทางราง/ทางถนน เป็นหลัก
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางราง/ทางถนน
• ดูแลดำเนินงาน จัดทำเอกสาร และ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะทางราง / ถนน เป็นหลัก
• ปฎิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
• ประสานงานภายในและภายนอกแผนก / ฝ่ายในเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของแผนก / ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้ส่งมอบไปยังแผนก/ฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• รับผิดชอบและให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมระบบเอกสารและข้อมูล
• บันทึกข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และระบบคุณภาพ ดำเนินการรับ คำร้องเรียนจากลูกค้า
• ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย/หญิง
• อายุ : ไม่ต่ำกว่า 22 ปี
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
• หากมีประสบการทำงานด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ
• มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะกดดัน
• มุ่งมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง
• มีความสามารถด้านภาษาจีน (HSK ระดับ 5) และภาษาอังกฤษดี (การพูด/การฟัง/การอ่าน/การเขียน)
• มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ การใช้งานอินเตอร์เน็ต)


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

- บริษัทชั้นนำดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรมานานกว่า 25 ปี - โอกาสเรียนรู้แบบท้าทายและสร้างประสบการณ์ใหม่กับธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร - เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อผสานค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Triple i-3i) - ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน - ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน 78.88% (ปี 2565)
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผสานศักยภาพร่วมกัน...สร้างสรรค์สิ่งใหม่...ใส่ใจผูกพัน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
02/12/2022
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Triple i Logistics Public Co., Ltd. operates direct air and sea freight forwarding services for a large clientele of importers and exporters with worldwide agency networks.
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
628 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์
0-2681-8700 Fax 0-2681-8701
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่แผนกเลขานุการบริษัท
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Senior Administration Officer or Administration Officer
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ขาย (Rail Transports)
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ยานนาวา)
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนำเข้า / ส่งออก, หางานวางแผนและพัฒนา, หางานเอกสารและสัญญา, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายตรง, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายทางโทรศัพท์, หางานงานขายยา, หางานงานขายระหว่างประเทศ, หางานงานขายเครื่องมือแพทย์, หางานงานขายไอที, หางานงานวิศวกรขาย, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานบริการลูกค้า, หางานChinese, หางานCrm, หางานCustomer Relation, หางานHsk5, หางานService Mind, หางานดูแลลูกค้า, หางานตอบคำถามลูกค้า, หางานบริหารลูกค้าสัมพันธ์, หางานประสานงานกับลูกค้า, หางานภาษาจีน, หางานภาษาจีนกลาง, หางานสนับสนุนฝ่ายขาย, หางานแมนดาริน, หางานบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)