กลับ

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
26/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
26/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ประสานงานระหว่าง Sale และลูกค้า
2.ประสานงานระหว่างโรงงานผลิต เพื่อนำส่งสินค้าให้ลูกค้า
3.ตรวจเช็คงานของลูกค้า
4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) คณะวิศวกรรม, คุรุศาสตร์ (สาขาการพิมพ์) คณะศิลปศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ (สาขา ภ.อังกฤษ, ภ.ญี่ปุ่น)
• ใช้โปรแกรม MS Office (Excel) ได้คล่อง
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกกระตือรือร้น
• มีเงินเดือน + เบี้ยขยัน, Incentive, รางวัล, สวัสดิการอื่นๆ

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เงินกู้ยืม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

We are one of leading business printing industries in Thailand. The manufacturer and distributor to serving a premium printing quality and all of high quality product, also services to satisfaction market demand in the highly condition market competition. Our vision are focusing and driving to the new market trend and team improvement for a future as fast as we can. Our key successful concept is “Everything Possible” So, we are looking for a candidate who is a person which self motivated, positive attitude, honesty, good vision and intelligent hard working to join our team to become one.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ชั้นนำในระบบออฟเซ็ทที่มีความมั่นคง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เป็นระยะเวลา 20 ปี มีนโยบายและวิสัยทัศน์ก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ เพื่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานและบริษัทฯ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
ที่อยู่
117/144 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
0-2434-0210-5, 0-2433-9126-8 Fax 0-2882-5282
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
Market Analyst (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตลาด)
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
เจ้าหน้าที่พรีเพรส-เตรียมเพลท
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
นครปฐม
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
ช่างพิมพ์ /ช่างหลังการพิมพ์
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้