กลับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
28/06/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
28/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 7 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 30,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและ BCM เพื่อให้มีการทบทวนประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและ BCM (Business Continuity Management)

2. สื่อสารและประสานงานกรณีเกิดเหตุวิกฤตเพื่อให้การสื่อสารครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง

3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลช่องทางการสื่อสารกับ RC/RM/RMC เพื่อให้การสื่อสารครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง

4. สนับสนุนฐานข้อมูลด้านบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนประสิทธิภาพ

5. สื่อสารและประสานงานให้มีการประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานะการณ์และมาตรการรองรับสถานการณ์วิกฤต


คุณสมบัติ
- อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
- มีความคิดเชิงวิเคราะห์ในระดับดี มีทักศะการจัดการที่ดี ไหวพริบดี รับแรงกดดันได้
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ติดตามอัพเดททิศทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Word, Power Point
- หากมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Quarterly Bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ปรับเงินประจำปี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสปีละ 4 ครั้ง

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดี/ค่าตอบแทนสูงเหมาะสมกับรายตำแหน่ง
บริษัทที่ดี/อยากร่วมงานด้วย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28/03/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
28/03/2020
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Formerly C.P. Convenience Store Company Limited, was established in 1988 by Charoen Pokphand Group to conduct the convenience store business in Thailand under the “7-eleven” trademark. The Company was granted a license to use the trademark from 7-eleven, Inc., USA. In 1989,

In 2007, the Company plans to establish another 400 – 450 new outlets both as stand-alone stores and store located in PTT gas stations to reach more target customer both in Bangkok, the vicinity and provincial areas.

The company aims to be the leader in convenience store business in Thailand that can satisfy the ever-changing demands of customer. The Company will focus on its strength, offering “convenience” to customer in purchasing goods and service through 7-eleven outlets that expand across the country and most of which are open 24 hours a day

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2071-9000 Ext. 1719, 1726, 1535, 1785
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
Name of Company :
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (General)
Primary Industries :
Convenience store business
Number of Employee :
0
Registration :
4,500,000,000 BHT
งาน หางาน สมัครงาน CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (General)

In 1927, in Dallas, Texas, U.S.A., 7-Eleven was recognized for the first time as a retail store under the name of Southland Ice Company (later the Southland Corporation) which was established to produce and distribute ice. In the same year, Southland Ice expanded its business by bringing in consumer products, such as milk, bread and eggs to the store. Later the company renamed Tote'm store; this was the start of history of the convenience store.

Later, in 1946, Tote'm Store was renamed 7-Eleven with the aim to advertise the store's opening hours. In those days, 7-Eleven stores opened at 7 a.m. and closed at 11 p.m. every day. Since then, the business has developed so successfully that the stores are open 24 hours a day, setting it way ahead of its competitors.

Today, 7-Eleven has more than 24,000 stores around the world and has become a symbol of a high- standard convenience store providing excellent quality products and services which meet requirements of
customers in each community.
พันธกิจของบริษัท
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

C.P. Seven Eleven's vision is the commitment to continual pursuit and fulfillment of customers' ever-changing requirements, current and in the future, with emphasis on convinence and service excellence through an
extensive and efficient network.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

C.P. SEVEN ELEVEN PUBLIC CO., LTD. is the Thailand’s first 24-hour convenience store. With the vision of management team and good management approaches derived from 7-Eleven INC., the 7-Eleven has undergone a period of business growth and new branch expansion for over a decade and currently become a leading company in Asia.


A total of more than 8,000 employees today are offered good fringe benefits by C.P. SEVEN ELEVEN PUBLIC CO., LTD., their new, warm and steadily growing family. They are offered training courses and learning opportunities consistently for their professional and more efficient customer services. The company is waiting for you to come join our professional team and grow together with us.
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ Ordering & Assortment
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร(แจ้งวัฒนะ)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
HRIS Officer
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Analytical Statistics Officer
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก), นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Quality Assurance / Research And Development
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้