กลับ

เจ้าหน้าที่บริหารระบบงานขาย ระดับ 1

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจเอกสารสัญญาของโครงการอสังหาริมทรัพย์
2. จัดทำทะเบียนคุมการขายของโครงการ

3. ประสานงานการขาย ดูแลเอกสารและความถูกต้อง

4. จัดทำรายงานผลการขายแจ้งผู้บังคับบัญชา

5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ติดต่อประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

1. อายุ 25-30 ปี

2. ปริญญาตรี

3. สามารถสนับสนุนการขายหรือฝ่ายที่ใกล้เคียงมากกว่า 2 ปี

4. สามารถใช้ Excel, Vlookup, Pivot จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความละเอียด รอบครอบ ในการตรวจสอบสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับ IFCG
ประวัติความเป็นมา

ไอเอฟซีจี เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจในปี พ.ศ.2552 เป็นผู้นำทางด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการให้คำปรึกษากลุ่มธุรกิจทั่วไป และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มผู้นำ คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ และ คุณกุลธิดา เธียรนุกุล ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมก่อตั้งบริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2552 ต่อมาบริษัทเติบโตขึ้นโดยมี คุณทักษ์ พันธ์วัฒนะสิงห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย คุณชาคริต วิจิตรเกษมวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาด้านประกัน คุณไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในบริษัทฯ
วิสัยทัศน์

ด้วยศักยภาพความเป็นผู้นำ เราภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลลูกค้า กว่าหลายหมื่นคน โดยมีที่ปรึกษาคุณภาพมากมาย

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อบริการ ตอบโจทย์ ยุคสมัย และกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และขยายสาขาทั่วประเทศ ให้ทุกท่านเติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคง
เส้นทาง ไอเอฟซีจี
2552
เริ่มต้นก่อตั้ง วันที่ 4 กรกฏาคม 2552 เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งแรกในประเทศไทย โดยคุณวิทูร เลิศพนมวรรณ และ คุณกุลธิดา เธียรนุกุล
2553
เริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพให้ที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยหลักสูตรของสถาบัน ไอเอฟซีจี เวลธ์ อคาเดมี่
2558

ขยายบริการ เป็นช่องทางเพิ่มความมั่งคั่ง เพื่อตอบโจทย์ให้กลุ่มลูกค้า และเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงิน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน ที่หลากหลายและเป็นกลาง

1. One Ultra Income Fund: ONEAM
2. Asset Plus AI Term Fund 5Y1: Asset Plus
3. Strategic Partner with
• CENTRAL WEALTH SOLUTION
• KTBST

2561
เริ่มต้นก่อตั้ง ไอเอฟซีจี เวลธ์ คาเฟ่ เชียงใหม่ (IFCG Wealth Caf? Chiang Mai) สาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
2563
ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องมือ IFCG HUB และ iPlan Pro

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
ที่อยู่
388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ จีเอ/1, 25 เอ, 25 บี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชนากานต์, คุณภูมิพัฒน์
โทรศัพท์
0-2633-1331-2 Fax 0-2633-1335
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
เจ้าหน้าที่กฎหมาย ระดับ 1
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ระดับ 1
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาท/เดือน