กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงาน จ.หนองคาย, จ.สระแก้ว ,พิจิตร

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
09/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
09/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านบัญชีโรงงาน

1.ตรวจสอบเอกสารงานบริการรับกำจัดขยะ เช่น ใบชั่งน้ำหนัก,ใบรับกำจัดขยะ,รายงานสรุปการชั่งน้ำหนักประจำเดือน ส่ง สนญ.
2.วางบิล งานบริการรับกำจัดขยะ
3.รับวางบิลร่วมตรวจรับมอบงานสั่งซื้อสั่งจ้าง ตรวจสอบเอกสารของ Supplier ที่ปฏิบัติหน้าที่
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินสดย่อย ก่อนส่งบัญชี สนญ.
5.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย ก่อนส่งบัญชี สนญ.

ด้านคลังสินค้าบัญชีโรงงาน

1.ตรวจรับวัตถุดิบร่วมกับฝ่ายเชื่อเพลิง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและปริมาณการรับ และ คุณภาพเชื้อเพลิง
2.ตรวจรับวัสดุสิ้นเปลือง Spare part ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและปริมาณการรับ
3.บันทึก ใบรับสินค้าเข้าคลัง,ใบเบิกสินค้า,ใบโอนย้ายสินค้า,ใบปรับปรุงสินค้า ในโปรแกรมบัญชี
4.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ใบชั่งน้ำหนัก ในกระบวนการตากเชื้อเพลิง และ บดย่อยเชื้อเพลิง
5.ตรวจนับStock
6.ทำรายงานสินค้าคงเหลือ
7.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล รายงานการผลิตไฟฟ้าประจำวัน,การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตประจำวัน ส่ง สนญ.


คุณสมบัติ
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (หากเพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านสายวิชาชีพบัญชี 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office Excel / Word / Power point
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี (ERP) หรือ อืนๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถวิเคราะห์หรือบันทึกบัญชี
  • มีความรู้ด้านการจัดทำสต๊อกโรงงาน
  • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด (หนองคาย , สระแก้ว , พิจิตร)

สวัสดิการ
- Medical insurance
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “SUPER”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีนโยบายการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance services) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”) พลังงานขยะ (“Waste Energy”) และพลังงานลม (“Wind Energy”) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลัง งานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
223/61 อาคาร คันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 14 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนพรัตน์
โทรศัพท์
0-2361-5599 Fax 0-2720-7598-9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ERP Support
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางนา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ERP Section Chief
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางนา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Senior Network Security Engineer
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางนา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Senior Database Administrator
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางนา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง), สมุทรปราการ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์