กลับ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (บางคอแหลม)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บันทึกข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าลงในระบบ (SAP)
- วิเคราะห์เปรียบเที่ยบต้นทุนในการผลิตสินค้า
- ตรวจสอบและดูแลการเคลื่อนไหวยอดคงเหลือสินค้าในระบบ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานสรุป
- จัดทำและบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่าย วัตถุดิบใช้ไปประจำเดือน

คุณสมบัติ
  1. อายุ 20-35 ปี
  2. ปริญญาตรี การบัญชี
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ยินดีรับ นักศึกษา จบใหม่

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.3
3.9
3.5
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.5
ให้โอกาสแสดงความสามารถมากที่สุด
การทำงานเป็นทีมและร่วมกันพัฒนาอย่างดีที่สุด
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
26/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
26/04/2022
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ ได้แก่ ชุดชั้นในภายใต้  แบรนด์  "WACOAL", ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี โดยร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท วาโก้ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโต สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
132 Soi Charoenrat 7, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Personnel Department
โทรศัพท์
0-2289-3100-9 # 223 Fax 0-2291-1788
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานบริการลูกค้า, หางานงบประมาณ, หางานบัญชีทั่วไป, หางานAcc, หางานAccount Payable, หางานAccount Receivable, หางานAccountant, หางานAccounting, หางานAp, หางานAr, หางานBanking, หางานBilling, หางานCorporate Finance, หางานFinance, หางานFinance & Legal, หางานFinance Analysis, หางานFinance&accounting, หางานFinancial, หางานFinancial Analysis, หางานFinancial Forecasting, หางานTax, หางานVat, หางานกระแสเงินสด, หางานกองทุน, หางานการจัดทำบัญชี, หางานการทำบัญชี, หางานการธนาคาร, หางานการประเมินผล, หางานการลงทุน, หางานการลงบัญชี, หางานการวัดผล, หางานการเงิน, หางานการเงินการธนาคาร, หางานการเงินและการบัญชี, หางานการเงินและบัญชี, หางานกำหนดราคาสินค้า, หางานควบคุมการเงิน, หางานควบคุมงบประมาณ, หางานคำนวนต้นทุน, หางานงบการเงินรวม, หางานงบประมาณ, หางานงานบัญชี, หางานจัดการการเงิน, หางานจัดทำงบประมาณ, หางานตรวจ Audit, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานตราสารทุน, หางานตราสารอนุพันธ์, หางานตลาดการเงิน, หางานตลาดทุน, หางานตลาดเงิน, หางานทำบัญชี, หางานธุรการบัญชี, หางานบริการด้านการเงิน, หางานบริหารการรับจ่ายเงิน, หางานบริหารเงิน, หางานบริหารเงินทุน, หางานบริหารเงินสด, หางานบัญชีการเงิน, หางานบัญชีงบประมาณ, หางานบัญชีลูกหนี้, หางานบัญชีเจ้าหนี้, หางานบัญชีและการเงิน, หางานบันทึกภาษี, หางานประเมินผล, หางานพัฒนาผลิตภัณฑ์, หางานภ.ง.ด.3, หางานภ.ง.ด.53, หางานภงด.1, หางานภงด.2, หางานภงด.3, หางานภงด.53, หางานภงด.54, หางานภพ.20, หางานภพ.30, หางานภาษีอากร, หางานรายรับ-รายจ่าย, หางานรายรับรายจ่าย, หางานลงทุน, หางานวางแผนการเงิน, หางานวางแผนงบประมาณ, หางานวิเคราะห์, หางานวิเคราะห์การบริหารเงินทุน, หางานวิเคราะห์การเงิน, หางานวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ, หางานวิเคราะห์งบประมาณ, หางานวิเคราะห์ต้นทุน, หางานวิเคราะห์ทางการเงิน, หางานสถาบันทางการเงิน, หางานสถิติ, หางานเจ้าหนี้, หางานเบิกจ่าย, หางานแบบจำลองทางการเงิน, หางานแหล่งเงินทุน, หางานบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ