กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/ลูกหนี้/เจ้าหนี้/Budget/Asset/บัญชีคลัง/บัญชีผลิต

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
การผลิต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
นครปฐม
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ให้ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร แก่ผู้สอบบัญชี
2. จัดทำรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส และประจำปี
3. ควบคุมกำกับดูแลวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินงานไปตามนโยบายและเป้าหมายบริษัท
4. วางแผนงาน วิเคราะห์งาน ประเมินผลและการจัดทำรายงาน บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ปิดงบการเงิน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
5.มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
6.หากมีประสบการณ์ด้านการใช้ระบบ ERP SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

พื้นฐานเดิมเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง,ธัญพืชต่างๆบรรจุถุง,วุ้นเส้น,น้ำส้มสายชู ภายใต้ ตรา "เกษตร" นอกจากนี้ ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ Value-added ไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy คือ ข้าวกล้องผสมธัญพืช "แฮปปี้ไรซ์",โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม Beauty คือ วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป โดยสินค้าได้รับรองมาตรฐานด้านอาหารชั้นสูงในระดับสากล เช่น " US FDA" "BRC" "HACCP" "ISO" และ "HALAL" ซึ่งสินค้าตราเกษตรได้กระจายไปกว่า 250 หัวเมืองใน 82 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 52:48

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัยและถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อครองใจลูกค้า

กลุ่มบริษัท เชียร์ และบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิต  และผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค ภายใต้สินค้าตรา “เกษตร” “ฉลาดชิม” และ “องุ่น” ฯลฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
0-24821661-6 Fax 0-2477-0112
เว็ปไซต์
แบ่งปัน