กลับ
บริษัท แอกกรี โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

การตลาด, เกษตรกรรม/ป่าไม้, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ธุรกิจบริการ, การผลิต
19/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, เกษตรกรรม/ป่าไม้, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ธุรกิจบริการ, การผลิต
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
เชียงใหม่และภาคเหนือ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
12,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บันทึกบัญชีการรับรู้รายได้และบันทึกประมาณการทางด้านรายรับ
2.ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี(ด้านรับ)
3.จัดทำการออกใบแจ้งหนี้,วางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำรายงานภาษีขาย,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ค่าอากรแสตมป์ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
5.กระทบยอดลูกหนี้ประจำวัน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
6.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหนี้สูญ รวมถึงตรวจสอบการจัดประเภทบัญชีลูกหนี้ ให้ถูกต้อง
7.สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้ต่างๆ ทุกสิ้นเดือนเพื่อประกอบงบการเงิน
8.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้านรับ
9.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
10.หน้าที่อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีในอนาคตหรือพนักงานอาจจะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศีกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในงานบัญชีลูกหนี้
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดเสาร์ - อาทิตย์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
พร้อมเริ่มงานทันที!!

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท แอกกรี โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด
บริษัท แอกกรี โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกแบบ Smart/Automation Farming ผลิตและจำหน่ายกรีนเฮ้าส์เกษตรขนาดใหญ่ (Tropical Greenhouse) ห้องควบคุมสภาพอากาศ (Clean room) ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติ (Irrigation system) ระบบม่านบังแสงอัตโนมัติ (Screen shadig system) ระบบควบคุมและจัดการสภาพอากาศอัตโนมัติ (Climate control system) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกและจัดการฟาร์ม ถังกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและการเกษตรขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาโครงการเกษตรและให้การฝึกอบรมด้านการเพาะปลูกเพื่อให้ฟาร์มประสบความสำเร็จ
ที่อยู่
208 หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-105-047
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการตลาด, หางานเกษตรกรรม/ป่าไม้, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานธุรกิจบริการ, หางานการผลิต, หางานกำแพงเพชร, หางานตาก, หางานนครสวรรค์, หางานน่าน, หางานพะเยา, หางานพิจิตร, หางานพิษณุโลก, หางานลำปาง, หางานลำพูน, หางานสุโขทัย, หางานอุตรดิตถ์, หางานอุทัยธานี, หางานเชียงราย, หางานเชียงใหม่, หางานเพชรบูรณ์, หางานแพร่, หางานแม่ฮ่องสอน, หางานบริการลูกค้า, หางานภาษีการเงิน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานการเงินและการบัญชี, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานบริษัท แอกกรี โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด
อ่านต่อ