กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้/เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
19/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
19/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

 • ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน พร้อมเปิดบิลใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
 • ออกเอกสารลดหนี้
 • จัดทำรายงานหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน
 • ติดตามทวงถามหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

 • บันทึกบัญชีจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ตรวจเอกสารการจ่าย สรุปรายงานการจ่ายรายวัน
 • สามารถกระทบยอด บัญชีธนาคาร สินทรัยพ์ และอื่นๆได้
 • มีรับผิดชอบในการทำงานและส่งมอบหมายงานตามกำหนด
 • จัดทำรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่การเงิน

 • รับ-จ่าย เงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารจัดการด้านการเงิน ติดตามเงินจากลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประสานงานกับทีมประสานงานขาย และหน่วยงานธนาคาร
 • รายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อย
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร, ทำเอกสารและเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
 • จัดเตรียมเงิน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • อายุ 25 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Experss ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อบ 1-3 ปี
 • มีความขยัน อดทน มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สบทบสูงสุด 9 %
- จัดเลี้ยงปีใหม่ประจําปี
- จัดเลี้ยงมื้อพิเศษต่างๆของแผนก
- ตรวจสุขภาพประจำ (บางตำแหน่ง)
- ท่องเที่ยวประจำปี (ช่วงตรุษจีน) ในประเทศหรือต่างประเทศ
- ท่องเที่ยวประจำปีต่างประเทศ (โซนยุโรป)
- ท่องเที่ยวประจําปีในประเทศ หรือต่างประเทศ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคม บางตำแหน่ง )
- ปรับเงินเดือนประจําปี
- วันหยุดประจำปี มากกว่าตามกฎหมายกำหนด (มากกว่า13วัน)
- วันหยุดพิเศษในวันคล้ายวันเกิด
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- เงินพิเศษค่าเดินทาง
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
จัดซื้อ
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
จัดซื้อ
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ไม่มี
ไม่มี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
16/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
16/08/2019
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด 
 22/7-9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
ที่อยู่
22/7-9 ถนน นนทรี ซอย 10 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
0-2408-8001 Fax 0-2681-5755-6
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
It Support
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานวีซ่า
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เจ้าหน้าที่วางแผนโปรแกรมทัวร์(ยุโรป)
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
พนักงานขายโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
พนักงานตั๋วเครื่องบิน
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางานกรุงเทพมหานคร, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานการเงินและการบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานAccount Payable, หางานAccount Receivable, หางานAp, หางานAr, หางานCosting, หางานExpress Program, หางานFinance & Accounting, หางานFinance And Accounting, หางานFinancial, หางานFinancial Accounting, หางานIncome, หางานการเงิน, หางานการเงินการธนาคาร, หางานตามหนี้, หางานติดตามทวงหนี้, หางานติดตามหนี้, หางานติดตามหนี้สิน, หางานทวงหนี้, หางานบริการด้านการเงิน, หางานบัญชีจ่าย, หางานบัญชีรับ, หางานบัญชีลูกหนี้, หางานบัญชีเจ้าหนี้, หางานรับ-จ่าย, หางานรับจ่าย, หางานลูกหนี้, หางานเจรจาประนอมหนี้, หางานเจ้าหนี้, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานบริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด