กลับ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำ ขอนแก่น)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท, การผลิต
19/05/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ขอนแก่น
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการปรับปรุงบัญชี 
ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี และจัดทำรายละเอียดประกอบ
• วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน , ต้นทุนการผลิต
• ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งยื่นแบบ
• ตรวจสอบรายการกระทบสินค้าคงเหลือ
• ดูแลกระทบยอดรายการระหว่างกัน
• รวบรวมและจัดทำงบประมาณประจำปี และงบประมาณรายเดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลต่าง
• ตรวจสอบรายการทรัพย์สินถาวร และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินคุณสมบัติ

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
• ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในงานบัญชี ด้าน AP / AR / GL และ บัญชีต้นทุน
• มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และหากสามารถใช้งานระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปฏิบัติงานที่ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (จังหวัดขอนแก่น)สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลากิจ
- ลาป่วย
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่อยู่
2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2794-1000
เว็ปไซต์
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มน้ำตาลมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก

หนึ่งในแนวคิดที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคืนกลับสู่สังคมของกลุ่มน้ำตาลมิตรผลในวันนี้ คือ การกำหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม น้ำตาลควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใน กระบวนการผลิตน้ำตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆของกลุ่มมิตรผลอาทิ โรงงานผลิต ปาร์ติเกิลบอร์ดและโรงงาน ผลิตเอทานอล นอกจากนี้ยังส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อจ่ายต่อไปยังชุมชน โดยปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลมิตรผล มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลสองแห่งและสามารถส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ถึง 76 เมกะวัตต์

รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/09/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/09/2021
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
IT Infrastructure & Network Engineer
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กทม. (คลองเตย)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Process Automation Analyst (RPA)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กทม. (คลองเตย)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Customer Service (Truckload and Freight)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กทม. (คลองเตย), สมุทรปราการ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หัวหน้าหมวดบริหารข้อมูลสินค้า (ประจำท่าเรือสมุทรปราการ)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google