กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน Finance and Account Office

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
25/02/2024
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
25/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-จัดทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ สามารถกระทบยอดธนาคาร
-จัดทำบัญชีด้านลูกหนี้ สามารถกระทบยอดลูกหนี้
-จัดทำเงินสดย่อย สามารถกระทบยอดรายงานแยกประเภท

คุณสมบัติ

-เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-อายุ 22 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี

-สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆ


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบธุรกิจการบิน สายการบินพาณิชย์ ทั้งโดยสารและขนส่งทางอากาศทั้งในและระหว่างประเทศประจำและไม่ประจำ
ที่อยู่
89 อาคารคอสโมออฟฟิศพาร์ค ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
0-2288-0826
เว็ปไซต์
แบ่งปัน