กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน

บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
การตลาด, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, บันเทิง/สื่อ, อสังหาริมทรัพย์
30/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, บันเทิง/สื่อ, อสังหาริมทรัพย์
30/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินการในส่วนของบัญชีการเงินและประสานงานต่างๆ
ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น รายรับ รายจ่าย ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทอย่างรอบคอบและซื่อสัตย์
จัดทำบัญชีและคุมงบการเงิน
จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน
จัดทำเอกสารตั้งเบิก ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
อายุ 26-38 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน อื่นๆ
มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การเงิน ภาษี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านการเงิน บัญชี
สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย อาจจะไม่ตรงสายงานบ้าง
สามารถใช้ MS WORD , MS EXCEL , INTERNET พื้นฐานได้
มีความรับผิดชอบสูงมาก มีความขยัน อดทน และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
สามารถร่วมงานเลี้ยง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าสังคมได้ มีความเคารพบริษัท เคารพเจ้านาย เคารพซึ่งกันและกันได้ดี
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ มีน้ำใจจิตใจที่ช่วยเหลืองานของบริษัทได้ดี
มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และจงรักภักดีต่อองค์กร
สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถส่วนตัว มีใบขับขี่
สามารถทำงานได้ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 09.00-18.00
พร้อมเริ่มงานได้ทันที หรือ ภายใน 7 วัน โดยส่ง Resume มาที่ yaoliubagroup@gmail.com


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันหยุดประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
           บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม 168 (หนึ่ง หก แปด) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2564 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า (Ready-Built Factory) อาคารคลังสินค้าให้เช่า (Ready-Built Warehouse) และบริการเช่าหรือทำสัญญาเช่าเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือเช่าจากผู้อื่นในสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย
(Rental or leasing services involving own or leased residential property)ในบริเวณพื้นที่ ทางบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น ภายใต้ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ทางบริษัทฯ 

          โดยภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วยสายธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย”
2. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”
3. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชกรรม”
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

          ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกันเป็นกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และมีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
063-662-8997
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
ธุรการ ประสานงาน
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
เชียงใหม่
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการตลาด, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานบันเทิง/สื่อ, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานเชียงใหม่, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานจัดซื้อทั่วไป, หางานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานฝึกอบรมและพัฒนา, หางานสรรหาบุคลากร, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานขับรถ, หางานธุรการทั่วไป, หางานรักษาความปลอดภัย, หางานอื่นๆ, หางานแม่บ้าน, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานAccountant, หางานAccounting, หางานFinance, หางานFinance&accounting, หางานFinancial, หางานการเงิน, หางานการเงินและการบัญชี, หางานบัญชีและการเงิน, หางานภ.ง.ด.3, หางานภ.ง.ด.53, หางานบริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด