กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
05/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินงานในส่วนของงานบัญชี การเงิน และประสานงานต่างๆ

- บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง

- จัดทำเอกสารทางบัญชีต่างๆของบริษัท เช่น ออกใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน บัญชีขาย บัญชีต้นทุน เป็นต้น

- รับผิดชอบงานด้านภาษีอากรของบริษัท เช่น ตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน ติดต่อประสานงาน

- ประสานงานลูกค้า เจ้าหนี้ เกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีวางแผนการจัดส่งเอกสาร ติดตามเอกสารต่างๆจนเสร็จสมบูรณ์ 

- จัดทำงบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารทุกสิ้นเดือน 

- วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรได้

- รับผิดชอบการต่ออายุใบอนุญาติต่างๆ (กิจกรรมที่ต้องขอมาตรฐาน) และงานเอกสารต่างๆของบริษัท

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

- มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและภาษีอากร

- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

- สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้สวัสดิการ
- ที่พักฟรี
- ประกันสังคม

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จำกัด
บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพลพบุรี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บจก.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลพบุรี เป็นบริษัทฯที่ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ทั้งผลิตและจำหน่ายในแบรนดืของตนเอง คือ ตราเทพวานร และรับผลิตปุ๋ยอินทรีญืให้กับลูกค้าภายใต้แบรนด์อื่นๆ 
ที่อยู่
เลขที่ 134/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทรศัพท์
081-309-9619
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน