กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 15 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบการรับ-จ่าย STOCK สินค้า
2.ตรวจสอบงานระหว่างทำของจำนวนสินค้า ณ วันสิ้นงวด
3.ตรวจนับ STOCK สินค้า
4.ติดตาม/ตรวจสอบ ข้อมูลของฝ่ายผลิต
5.จัดทำรายละเอียด ค่าใช้จ่าย ของฝ่ายผลิต
6.คำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้า

คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี

2.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

3.มีประสบการณ์ ด้านบัญชีต้นทุน 1-2 ปีขึ้นไป

4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5.มีบุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความซื่อสัตย์สุจริต

6.สามารถใช้ MS. Office ได้ (Excel)

7.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

9.ยินดีต้อนรับเพศทางเลือกค่ะสวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- พวงหรีด และ เงินช่วยเหลือกรณีพิธีฌาปนกิจศพ
- รถรับ - ส่ง (เฉพาะเส้นทางที่กำหนด)
- ลาบวช
- สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม, การลาป่วย และ ค่าล่วงเวลา x 1.5 เท่า)
- สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี (ปีละ 6 วัน)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินรับขวัญบุตรแรกคลอด

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็นพีพี ฟุ้ด เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2542 มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารทะเลกลุ่มแปรรูปแช่เยือกแข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน โดยมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน นอกจากการผลิตเพื่อขายในประเทศและส่งออกแล้วบริษัทยังรับจ้างให้กับแบรนด์ชั้นนำภายในประเทศไทยและส่งออกอีกด้วย โดยมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้า ดังนี้ เรามุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นอาหารที่แท้จริง
สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า พร้อมใส่ใจ เข้าถึง พนักงาน สิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามกฏหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่
109/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
034-410-861-3,081-668-2681
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ช่างเครื่องทำความเย็น
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้