กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชี - สถานีบริการและร้านค้า

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ด่วนมาก!
17/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
17/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายแต่ละสาขา และตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายเชื่อ เพื่อส่งข้อมูลไปยังแผนก Billing
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, และการอนุมัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จากร้านค้าปลีกต่าง ๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินนำฝากของแต่ละสาขาทุกวัน และกระทบยอดเงินสดจากสาขากับข้อมูล bank statement
• จัดทำรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) เพื่อให้แผนกบัญชีทั่วไป รวบรวม เพื่อนำส่งภาษีในแต่ละเดือน
• จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ คชจ.ที่จ่ายจากสถานีบริการ/ ร้านค้า ในแต่ละเดือน
• จัดทำรายงานข้อผิดพลาด ในส่วนของสถานีบริการ/ ร้านค้า ในแต่ละเดือน ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไป
• ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ
  • อายุ 25 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream1

logourl
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
งานดี มั่นคง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
27/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
27/06/2022
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ConocoPhillips ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งทางด้าน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมี ปัจจุบัน บริษัท PTTRM ในฐานะกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (OR) เป็นผู้ดูแลและบริหารสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น PTT STATION ร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ JIFFY และร้านชานมไข่มุกเพิร์ลลี่ ที PEARLY TEA ทั่วประเทศ รวมถึงผลิตสินค้าเฮาส์แบรนด์ (House Brand) จิฟฟี่ที่ออกวางจำหน่ายที่สะดวกซื้อจิฟฟี่ทั่วประเทศ
          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน การทำนุบำรุงพุทธศาสนา และการสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนเสมอมา ด้วยการมีกล่องรับบริจาคเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคร่วมกับบริษัทฯ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ ด้วยการริเริ่มติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สถานีบริการ การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน ร่วมถึงการร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายเอกชนรณรงค์งดแจกถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก
            บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเสมอมา หากลูกค้าพบปัญหาจากการให้บริการหรือมีข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ 1365 Contact Center ได้ทันที โดยบริษัทฯ พร้อมนำความเห็นและเสียงตอบรับจากลูกค้าทุกท่านไปพัฒนาและปรับปรุงบริการของเราเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกท่านต่อไป
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ที่อยู่
1010 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2030-0444 ต่อ 17107 Fax 0-2030-0440
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
Network Acquisition Analyst (Location)
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ICT Support
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
Sales Executive
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
Marketing Executive
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์