กลับ

เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่, การคมนาคมขนส่ง, การผลิต
24/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยานพาหนะ/อะไหล่, การคมนาคมขนส่ง, การผลิต
24/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นครราชสีมา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลรายการประจำวัน บันทึกในโปรแกรม Express และ Winspeed
 • บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกเอกสารเบิก-เคลียร์เงินบัญชีเงินสดย่อยประจำวัน
 • บันทึก-เก็บข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน
 • บันทึกและตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • คุมชุดจ่ายที่รับจากฝ่ายบัญชี และตรวจชุดจ่าย
 • จัดเตรียมเช็คจ่าย Supplier/ลีสซิ่ง/ประกันภัย
 • ส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/Statement เกี่ยวกับธนาคารให้กับฝ่ายบัญชีทุกบริษัท
 • ประทับตราจ่าย/ชุดจ่าย/ชุดเงินสดย่อย
 • ตรวจชุดรับกับ Statement ให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมประทับตรารับ

คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณฺเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ และความสามารถในการใช้คอมมพิวเตอร์ โปรแกรม Exprss , Microsoft Office, Winspeed

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งนานกว่า 20 ปี เริ่มจากการบรรทุกผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัด (หจก. มีโชคพืชผล ในขณะนั้น) พัฒนามาสู่การจดทะเบียนเป็น บริษัทขนส่งในปี 2536 และด้วยจุดเด่นด้าน ความทุ่มเทในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในวันนี้บริษัทมีโชคขนส่ง ก้าวเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า จนสามารถขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใกล้เคียง
     ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถ ในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าของทุกๆกิจการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพในการให้บริการ ที่ต่อเนื่องและชัดเจนอย่าง“ซื่อสัตย์ ประทับใจ ปลอดภัย ตรงเวลารวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ที่เน้นความยุติธรรมและความจริงใจต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรร่วมกิจการค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่ามีโชคขนส่งฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ที่อยู่
356 Moo 10 Ratchasima-Chokchai Rd, Chokchai, Nakhonratchasima 30190
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพิมพ์ณดา นิธิพงศ์เมธากุล
โทรศัพท์
088-377-1321 Fax 044-202-449,044-202-450
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Sale Executive
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Safety Officer
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
15,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Accounting Manager
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานยานพาหนะ/อะไหล่, หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานการผลิต, หางานนครราชสีมา, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานธุรการทั่วไป, หางานการเงินและการบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานAcc, หางานAccount Payable, หางานAccountant, หางานAccounting, หางานAp, หางานAr, หางานCashflow, หางานCorporate Tax, หางานFa, หางานFinance, หางานFinance & Accounting, หางานFinance Analysis, หางานFinance&accounting, หางานFinancial, หางานGeneral Accounting, หางานInvoices Transaction, หางานProsoft Winspeed, หางานTax, หางานTax Accounting, หางานTaxation, หางานWin Speed, หางานWithholding Tax, หางานการเงิน, หางานการเงินรับ, หางานการเงินและการบัญชี, หางานข้อมูลงบการเงิน, หางานควบคุมการเงิน, หางานงบการเงิน, หางานงานบัญชี, หางานตรวจสอบ Invoice, หางานตรวจสอบการเงิน, หางานตรวจสอบงบการเงิน, หางานตรวจสอบงบประมาณ, หางานตรวจสอบรายงานการเงิน, หางานติดตามหนี้, หางานบัญชีการเงิน, หางานบัญชีและการเงิน, หางานภ.ง.ด., หางานภ.ง.ด.3, หางานภ.ง.ด.53, หางานภงด., หางานภาษีมูลค่าเพิ่ม, หางานภาษีอากร, หางานรายรับรายจ่าย, หางานวิเคราะห์การเงิน, หางานออกใบแจ้งหนี้, หางานเจ้าหนี้, หางานเบิกจ่าย, หางานบริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด