กลับ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, ธุรกิจบริการ
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, ธุรกิจบริการ
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และ ระบบบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ดี
 • ตรวจสอบเอกสารการขาย และใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ติดตามการรับชำระเงินจากลูกค้า ให้เป็นไปตามกำหนดการชำระเงิน
 • จัดทำเอกสรการวางบิล และแผนงานการเก็บเช็ค
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี หรือการเงินเท่านั้น
 • มีความรู้ความสามารทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการจัดการที่ดี
 • มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความใส่ใจในรายละเอียด ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และมีความกระตือรือร้น
 • มีความยืดหยุ่น ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์สุจริต
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย (สำหรับพนักงาน, บิดา, มารดา, บุตร)
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ (กรณีเดินทางในการทำงาน)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินรางวัลทำงานครบรอบ 10 ปี
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 3 เดือน
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด ธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษา ดูแล ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม และระบบน้ำประปา น้ำรีไซเคิล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โอโซน นาโนเทคโนโลยี
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
ที่อยู่
114/35 1st Floor, Pussorn 33 Village, Pattanachonnabot 3 Rd., Klongsongtonnun, Ladkrabang, Bangkok 10520
โทรศัพท์
0-2557-2164 Fax 0-2557-2165
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
พนักงานเขียนแบบ
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
กทม. (ลาดกระบัง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
วิศวกรโครงการ ( วิศวกรสิ่งแวดล้อม )
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
วิศวกรโครงสร้าง (ผู้จัดการด้านการออกแบบ)
บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด
กทม. (ลาดกระบัง)
สามารถเจรจาต่อรองได้