กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
25/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สรรหาใบสมัครจากแหล่งต่างๆ

- คัดเลือก และสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

- จัดทำประกาศและสื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

- ออกบูธกิจกรรมจัดหารงาน หรือนัดพบแรงงานตามพื้นที่ต่างๆ

- จัดอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่

- ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก


คุณสมบัติ

- เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันได้ดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

- มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น โปรแกรม ZOOM โปรแกรม MS Team และระบบ LMS

- มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงานรูปแบบ Self-learning รวมถึงออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูปแบบ E-learning ได้

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
02/10/2022
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
021297386 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Telesales Manager
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
30,000 - 60,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย (สำนักงานใหญ่)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน